try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK
 

Den vědy 2015: Sekce Studenti studentům

Studentská rada jako každý rok participuje na pořádání Dne vědy, letos dokonce s vlastní sekcí, v níž výsledky svého bádání představují studenti a doktorandi FF UK. Ve středu 25. 3. od 10 hodin se těšíme na viděnou. Bude to pestré, bude to hravé, bude to naučné!

Den vědy 2015, sekce Studenti studentům! (místnost č. 301)

10.00, Mgr. Petra Tušlová:
Archeologický výzkum římského osídlení na lokalitě ,Jurta‘ v provincii Thrákie

Konzultační hodiny

Pondělí
Eva Marková, 9.45-10.45
Tereza Konečná, 14.30-15.30
Úterý
Jakub Požárek, 14.00-15.00
Claudia Zbranková, 16.45-17.45
Středa
Hana Hřívová, 8.00-9.00
Julie Wittlichová, 12.30-13.30
Jakub Vozáb, 14.30-15.30
Čtvrtek
Alžběta Kálalová, 11.00-12.00
Veronika Illášová, 14.00-15.00
Pátek
Petr Holubetz, 9.30-10.30

Soutěž o nové logo Studentské rady FF UK (do 31. 3. 2015)

Studentská rada FF UK vyhlašuje soutěž o nové logo

5. schůze Studentské rady FF UK dne 4. 3. od 10 hodin

Program 5. schůze Studetské rady plánované na 4. března 2015 od 20 hodin
1. Úvod (Julie)
- schválení programu schůze
- schválení zápisu ze 3. schůze ze dne 7. ledna 2015
- schválení zápisu ze 4. schůze ze dne 4. února 2015
2. Zhodnocení plesu (Tomáš)
- seznámení s průběhem plesu a s reakcemi na něj (viz Capsa)
- zhodnocení plesu (důkladné zhodnocení plesu proběhne na příští plesové schůzi)
- úkoly: je potřeba poděkovat sponzorům, poslat jim leták (pdf), odkaz na webové stránky a fotky z plesu (viz Capsa; dokumenty přibudou během týdne)
- rektorův ples (David)

Kontrola zveřejňování rozvrhů pro LS 2014/15

Jako před každým semestrem i nyní jsme prováděli kontrolu zveřejňování rozvrhů, které je třeba v souladu s opatřením děkana č. 14/2014 čl. 4 odst. 1 zveřejnit nejpozději do 10 dnů před začátkem semestru prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS), pro tento semestr tedy do 6. 2. 2015.

Vzpomínkové akce u příležitosti 46. výročí sebeupálení Jana Palacha

TISKOVÁ ZPRÁVA UNIVEZITY KARLOVY V PRAZE:

Praha 7. ledna 2015 – Stejně jako každý rok si i letos Univerzita Karlova připomíná výročí sebeupálení studenta Jana Palacha. V pátek 16. ledna to bude na den přesně 46 let.  Celý týden proto budou na Filozofické fakultě UK probíhat vzpomínkové akce, letos na téma Obrazy Jana Palacha v umění.

Usnesení Studentské rady FF UK ze dne 7. ledna 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s ohledem na aktuální situaci na FF UK ohledně financování a pracovněprávních změn u řady akademických pracovníků přijala Studentská rada FF UK na svém 3. zasedání ve funkčním období 2014/15 dne 7. ledna 2015 poměrem hlasů 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel následující usnesení:

Pozvánka na 3. schůzi SR 7. 1. 2014 od 19:00

3. schůze SR ve funkčním období 2014/15 se koná ve středu 7. ledna 2015 od 19.00 v místnosti SR (č. 2 na hlavní budově FF UK).

Program schůze:

1. Úvod

a) schválení programu

b) schválení zápisu z 2. schůze SR 3.12.2014

c) termín další schůze

d) termín schůze pracovní skupiny věnující se dokumentaci

e) svolání spolkového kolegia

Syndikovat obsah