try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK
 

Vyjádření Studentské rady FF UK k událostem 17. listopadu 2015

My, členové Studentské rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nesouhlasíme s policejní blokádou pamětní desky, připomínající studentské hnutí, na Albertově. Ostře protestujeme proti snaze zneužít studentskou symboliku pro potřeby specifické politické reprezentace a neshledáváme ji jako legitimní důvod k záboru místa tohoto typu. Oceňujeme snahu rektora a prorektora Univerzity Karlovy o zpřístupnění desky alespoň zástupcům studentů a důstojný pietní akt a vyjadřujeme mu plnou podporu.

SLOŽENÍ STUDENTSKÉ RADY PRO AK. R. 2015/2016

STUDENTSKÁ RADA
PŘEDSEDA: Jiří Feryna (3. roč. Bc. Český jazyk a literatura)
MÍSTOPŘEDSEDA: Jakub Vozáb (1. roč. NMgr. Etnologie)
HOSPODÁŘ: Alfréd Schubert (3. roč. Bc. Filosofie)
TAJEMNICE: Tereza Kuglerová (3. roč. Bc. Český jazyk a literatura-Jihovýchodoevropská studia)

RADNÍ:
Ondřej Crhák (1. roč. NMgr. Historie-obecné dějiny)
Tomáš Chaloupecký (3. roč. Bc. Český jazyk a literatura)
Petr Jirsák (1. roč. Bc. Historie-evropská studia)
Bronislav Poul (3. roč. Bc. Etnologie)
Vlastimil Křišťan (3. roč. NMgr. Historie)
Tomáš Musil (2. roč. Bc. Filosofie)

Výsledky voleb do SR v rámci Spolkového kolegia

Výsledky voleb do Studentské rady FF UK v rámci spolkového kolegia:

Z 29 spolků odvolilo 17, všech 17 odevzdaných hlasů bylo platných. Na zbylých 5 míst ve Studentské radě byli v rámci spolkového kolegia zvoleni:

1. Vlastimil Křišťan, 3. roč. NMgr. Historie - 14 hlasů
2. Tomáš Musil, 2. roč. Bc. Filosofie - 13 hlasů
3. Martin Lundák, 1. roč. NMgr. Historie - 12 hlasů
4. Daniel Mencl, 2. roč. Bc. Veřejná správa a spisová služba - 12 hlasů
5. Alfréd Schubert, 3. roč. Bc. Filosofie - 11 hlasů

Do Studentské rady nebyla zvolena:

Zpráva ze spolkového kolegia dne 22. 10. 2015

Do Spolkového kolegia byly přijaty tři spolky: Charlie, Východoevropský klub a Praxis.

Řídící komisařkou revizní komise SR byla zvolena Marta Harasimowicz.

V následujících dnech a časech je možné do spolkové kurie vybírat pět budoucích radních z následujících kandidátů:
V místnosti č. 2 na hl. budově FF UK bude možné volit v následujících dnech a časech:
Pátek 23. 10.: 11-12, 14-18
Pondělí 26. 10.: 10-12, 14-16
Úterý 27. 10.: 11.30-12.30, 16-17
Seznam kandidátů do spolkové kurie SR :

Volební spolkové kolegium 2015

Srdečně vás zveme na volební spolkové kolegium, v rámci něhož bude vzejdou další kandidáti do Studenské rady, z nichž se bude v následujících dnech volit zbývajících pět radních. Seznam spolků, které jsou členy Spolkového kolegia, byl k 21. 10. 2015 následující:

Bohemistický kruh,
Feministická společnost UK,
FFabula – Spolek studentů historie,
FFakt, UK media,
Filosofický intelektuální klub,
Finofiilit
Kapr
Monasterologický spolek FF UK,
Polis,
Pražská studentská sekce České archivní společnosti
Pražská univerzitní skupina Amnesty International (PUSA),