FIK

Filosofický intelektuální klub (FIK)

Filosofický intelektuální klub působí na Ústavu filosofie a religionistiky (ÚFaR). Jeho účelem je podpora v zamýšlení se nad rozličností filosofických, uměleckých a obecně intelektuálních témat a rozvoj tvůrčího a kritického myšlení, nejedná se o spolek existující pro generování finančních, nýbrž intelektuálních zisků. Jeho členové organizují mimo jiné filosofické diskuze, výjezdní prosemináře, workshopy a semináře ve spolupráci s ÚFaRem i dalšími katedrami nebo třeba filosofické výlety a večírky.

Kontaktní osoby:
Peter Dekastello – post@dekastello.net
Zdeněk  Samec – samec.zdenek@gmail.com
Facebook

Úvod > Spolky > SKS > FIK