Literární soutěž Jana Palacha

Studentská rada FF UK vyhlašuje u příležitosti 53. výročí sebeupálení Jana Palacha studentskou literární soutěž.

Téma

Tématem ročníku 2022 je SEBEOBĚTOVÁNÍ. Autoři a autorky se mohou rozhodnout, zda se budou inspirovat přímo osobností a osudem Jana Palacha nebo si vyberou jiný příklad sebeobětování napříč historií, kulturami, realitou i historickou fikcí.

Forma příspěvků

Uvítáme všechna poetická, dramatická, prozaická, esejistická a další literární díla. Omezte vizuální úpravy textu na nutné minimum, při hodnocení bude brána v potaz pouze literární stránka textu. Nepřikládejte ani žádné ilustrace.

Dramatická a prozaická díla se musí vejít do rozmezí 1–20 normostran textu. Básně a soubory básní se musí skládat minimálně z 300 znaků a nesmí přesáhnout 20 normostran. Je možné zaslat jen část uceleného díla (kapitolu, výbor apod.)

Pravidla odevzdání

Soutěž je určena primárně pro studenty a studentky (případně akademické pracovnice a pracovníky), a to všech škol od základních až po vysoké.

Příspěvky ve formátu doc. nebo docx. odevzdávejte do soboty 15. 1. 2022 na adresu sr@ff.cuni.cz. Díla zasílejte nepodepsaná, své jméno a příjmení uveďte pouze v těle e-mailu. V e-mailu uveďte také jméno instituce, na níž studujete (v případě VŠ uveďte i příslušnou fakultu). Příspěvek originálně pojmenujte (tj. ne „Soutěž” apod.).

Zasílejte pouze zatím nepublikovaná autorská díla, která nejsou přihlášená do jiné umělecké soutěže.

Počet příspěvků na jednoho autora / jednu autorku není omezen, díla však v takovém případě musí být žánrově různorodá.

Ceny a vyhlášení výsledků

Příspěvky budou anonymně hodnoceny amatérskou porotou z řad studentů FF UK.

Podle počtu příspěvků se bude soutěžit buď v jedné společné kategorii, nebo v několika různých kategoriích podle literárních žánrů (případně podle fáze studia).

Zasláním příspěvku do soutěže autorky a autoři dávají souhlas s jeho publikací pod jménem a příjmením autorky/autora a s uvedením zaslaných osobních údajů. Nejzdařilejší příspěvky budou v rámci možností zveřejněny.

Výsledky budou zveřejněny na stránkách a sociálních sítích Studentské rady FF UK. Podle možností a epidemické situace proběhne i fyzické vyhlášení, předávání cen a veřejné čtení. Autoři a autorky nejzdařilejších příspěvků se mohou těšit na fyzické ceny.

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností či doplňujících dotazů se obracejte na sr@ff.cuni.cz.

odkaz na FB událost

Úvod > Jan Palach > Literární soutěž Jana Palacha