FEM

Feministická společnost (FEM)

Feministická společnost je akademický spolek, který slučuje feministicky smýšlející studentky, studenty a vyučující Univerzity Karlovy. Za cíl si ustavila rozvoj ve třech oblastech: (1) v rámci spolku se FEM snaží vytvořit přátelské a akademicky podnětné místo pro všechny, jež genderová tematika zajímá. Pořádáme čtení teorie, promítáme filmy, diskutujeme, trávíme společně volný čas. (2) V rámci akademické obce UK si Společnost klade za cíl zvýšit povědomí o cílech feminismu a o přítomné diskriminaci. Dále pořádá přednášky pro členky a členy akademické obce UK. (3) Pro veřejnost Společnost pořádá kulturní akce a snaží se o osvětu, týkající se diskriminace v naší společnosti a současných postojů feminismu.

Web

Facebook

Úvod > Spolky > SKS > FEM