SALSA4WATER

Salsa4Water Prague

Uskupení Salsa4Water Prague vzniklo jako organizace, která si klade za úkol pořádat taneční kurzy salsy zejména pro členy akademické obce UK, přičemž výtěžek chce použít na podporu projektu Water Aid (http://www.wateraid.org/), což je mezinárodní nevládní organizace zajišťující čistou vodu pro pití a hygienu v nejchudších oblastech světa. Pražská Salsa4Water vzniká po vzoru eponymních studentských organizací v Edinburghu, Glasgow a ve švédském Linköpingu. K začátku činnosti spolku, tj. k zahájení kurzů salsy, dojde v průběhu zimního semestru 2012. Za účelem propagace se Salsa4Water již prezentovala na Studentském jarmarku 4.10.2012. Salsa4Water Prague v současnosti žádá Ministerstvo vnitra ČR o registraci jako občanské sdružení, zároveň z důvodu potřeby administrativního zázemí a záštity v činnosti na půdě FF i celé UK byla schválena jako SKS.

Web

Facebook

Úvod > Spolky > SKS > SALSA4WATER