I. schůze Studentské rady FF UK AR 2021/22

První schůze studentské rady FF UK v AR 2021/22 se bude konat na svátek všech studentů 17. listopadu 2021 od 17.00 v místnosti StRady na hlavní budově FF UK (PP02).

Program:

 1. Úvod – představovací kolečko, seznámení se s řádem místnosti a informačními kanály SR
 2. Schválení programu
 3. Volba předsedy
 4. Volba místopředsedy
 5. Volba hospodáře
 6. Volba tajemníka
 7. Rozdělení klubů a dalších pracovních agend
  a) Divadelní klub
  b) Filmový klub
  c) správa webu SR
  d) správa Novinkového systému
  e) správa sociálních sítí (FB, Instagram, Twitter)
  f) zajištění archivace
 8. Schválení pracovních skupin
  a) Palachovská pracovní skupina
  b) Plesová pracovní skupina
  c) Další pracovní skupiny (např. novinkový systém, propagační, ombudsman)
 9. Termín další schůze, úklid místnosti SR
 10. Návrhy na poradní hlasy
 11. Výjezdní zasedání
 12. Různé
  a) Konzultační hodiny
  b) Medailonky na webu
  c) „Ztracená“ nástěnka v Celetné 20
  d) Vánoční večírek

Máte-li bod do programu, neváhejte nám napsat na sr@ff.cuni.cz. Doplňovat body do programu bude samozřejmě možné i na místě.

 

Těšíme se na vás!

Úvod > Aktuality > I. schůze Studentské rady FF UK AR 2021/22