SVV

Spolek všeslovanské vzájemnosti (SVV)

Spolek všeslovanské vzájemnosti sdružuje studenty a odpornou veřejnost se zájmem o historii a kulturu slovanských národů. Jeho účelem je posílit vazby mezi kolegy ze slovanského badatelského okrohu, vzájemný dialog i trans-oborovou spolupráci. Cílem spolku je udržovat kontakty s mezinárodními kolegy a také pořádat exkurze a setkání se slovanskou tematikou. Dalšími ambicemi SVV je usnadnění přístupu k nejnovější odborné literatuře z této oblasti studentům FF UK, zpřístupňování odborných studentských prací, stejně jako zprostředkovávání informací o akcích a konferencích.

V případě zájmu kontaktujte SVV na email

Úvod > Spolky > SKS > SVV