Novinkový systém

Co je novinkový systém?
Novinkový systém SR přináší studentům informace o aktuálním dění na FF UK formou emailů. Prostřednictvím moderátora konference mohou přispívat i jednotliví studenti a pedagogové.
Registrace do novinkového systému
Registrace probíhá na adrese http://sml.strada.ff.cuni.cz/

Změny v registraci, odhlášení
Na adrese http://sml.strada.ff.cuni.cz/ si necháte zaslat odkaz do Vaší administrace a tam už všechno zvládnete svépomocí.

Přispívání do novinkového systému
Jste-li pořadetelem akce konané na fakultě a chcete-li touto cestou oslovit studenty FF, pošlete text příspěvku, který má být rozeslán, moderátorovi konference na adresu admin@sml.strada.ff.cuni.cz Do pole předmět napište NOVINKY a dále název příspěvku. Moderátor si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, zda bude příspěvek do konference (na základě dále uvedených kritérií) odeslán, dále text příspěvku upravovat, krátit, popřípadě požádat o doplňující informace. Zvláště dbejte na to, aby u každé akce bylo vyznačeno přesné datum , čas a místo konání.

Novinky se odesílají každou sobotu, uzávěrka novinek na daný týden je ve čtvrtek o půlnoci!

Jaké novinky budou rozesílány?
Informace o akcích pořádaných Studentskou radou, například Hudební klub, Filmový klub, Divadelní klub, hudební festival, besedy se zajímavými hosty.
Informace o činnosti Studentské rady, termíny pro přihlašování projektů, pozvánky na valnou hromadu Studentského fondu atd.
Pozvánky na akce spjaté s akademickou půdou – konference, přednášky významných osobností…
Základní informace o průběhu studia, elektronickém zápisu, děkanském volnu…

Které zprávy nebudou zasílány:
Inzerce jakéhokoli druhu (nabídky práce, kupujeme prodáváme…)
Informace vhodné pouze pro studenty jednoho určitého oboru (např. rozvrhy jednotlivých kateder, nemoci jednotlivých vyučujících, mimořádné přednášky určené pouze pro studenty daného oboru)

Obsahem emailů je pouze text, na případné obrázky, naskenované pozvánky atd. je uváděn pouze hypertextový odkaz.
SR zaručuje, že emailová adresa nebude poskytnuta žádné třetí osobě (nebude viditelná ani pro ostatní odběratele novinek).

V případě jakýchkoli nejasností a technických problémů pište na admin@sml.strada.ff.cuni.cz, novinkový systém pro Vás vede Kajetán Holeček.

Úvod > Novinkový systém