Co je SR

Studentská rada (SR) je občanské sdružení studentů, kteří zlepšují kulturní život na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, hájí zájmy jejích studentů a pomáhají jim s fakultou komunikovat. Historie SR sahá do časů sametové revoluce (listopad 1989), kdy na fakultě vznikl studentský stávkový výbor. Studentská rada z něho vznikla v roce 1990.

Činnost pro studenty FF UK

Dnes je SR z pohledu FF UK respektovanou skupinou, která pomáhá řešit množství studentských problémů, poskytuje studentům informace o studiu a studentksém životě a (finančně) podporuje, zajišťuje a pořádá pro ně atraktivní akce.

Pro studenty zařizujeme například Divadelní a Hudební klub, kde můžete získat zlevněné vstupenky na představení předních pražských divadel či koncerty významných souborů vážné hudby. Tradičně pořádáme také reprezentační fakultní ples.

Činnost společenského dosahu

Naše sdružení zároveň dlouhodobě iniciuje či podporuje akce, které přesahují rámec fakulty, ale týkají se života studentů. Jde například o studentský majáles či protestní akce společenského významu, jako byla např. Inventura demokracie (stara.inventurademokracie.cz) iniciativa ke kritické reflexi demokracie v naší zemi při příležitosti 20. výročí sametové revoluce. Zásadní je také iniciativa Týden neklidu, která podruhé proběhla v roce 2012 a skrze manifestace a demonstrace na mnoha vysokých školách a univerzitách upozorňovala na devalvaci českého školství: zasvobodnevysokeskoly.cz.

Mezi aktivity společenského významu patří i vzpomínkové akce, které každoročně pořádáme k výročí sebeupálení a úmrtí Jana Palacha, studenta FF UK. Výsledkem této snahy je i multimediální portál, který Studentská rada spravuje: www.janpalach.com .

Jak SR funguje
SR je výkonným orgánem Studentského fondu FF UK. Za člena Fondu se může považovat každý student prezenčního studia fakulty. Dvanáctku členů SR každoročně volí účastníci Valné hromady Studentského fondu. I když je SR svojí činností svázána s FF UK, na její struktuře a chodu je v podstatě nezávislá.

Na činnosti Studentské rady se může aktivně podílet necelých osm tisíc studentů FF UK. SR je nevýdělečná organizace a její členové nedostávají žádnou finanční odměnu, v rámci fakulty nemá žádné legislativní ani politické pravomoce.

Mezi bývalými členy SR jsou dnes již významné osobnosti z různých oblastí společenského života, jako je někdejší ředitel České televize a Českého rozhlasu Vlastimil Ježek, děkan FF UK Michal Stehlík či významná spisovatelka Petra Hůlová.

Úvod > Studentská rada > Co je SR