Co je SR

Studentská rada (SR) je občanské sdružení studentů, kteří zlepšují kulturní život na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, hájí zájmy jejích studentů a pomáhají jim s fakultou komunikovat. Historie SR sahá do časů sametové revoluce (listopad 1989), kdy na fakultě vznikl studentský stávkový výbor. Studentská rada z něho vznikla v roce 1990.

Činnost pro studenty FF UK
Dnes je SR z pohledu FF UK respektovanou skupinou, která pomáhá řešit množství studentských problémů, poskytuje studentům informace o studiu a studentském životě a (i finančně) podporuje, zajišťuje a pořádá pro ně atraktivní akce.

Pro studenty zařizujeme například Divadelní klub, v jehož rámci můžete získat zlevněné vstupenky na představení předních pražských divadel. Tradičně pořádáme také reprezentační fakultní ples a začátkem akademického roku pak Lekci FAUST.

Velmi podstatnou částí studentského servisu SR FF UK je každoročně vydávaná brožura pro nastupující studenty OFFšem.

Činnost společenského dosahu
Naše sdružení zároveň dlouhodobě iniciuje či podporuje akce, které přesahují rámec fakulty, ale týkají se života studentů. Jde například o studentský majáles či protestní akce společenského významu, jako byla např. Inventura demokracie, iniciativa ke kritické reflexi demokracie v naší zemi při příležitosti 20. výročí sametové revoluce. Zásadní je také iniciativa Týden neklidu, která podruhé proběhla v roce 2012 a skrze manifestace a demonstrace na mnoha vysokých školách a univerzitách upozorňovala na devalvaci českého školství.

Mezi aktivity společenského významu patří i vzpomínkové akce, které každoročně pořádáme k výročí sebeupálení a úmrtí Jana Palacha, studenta FF UK. Výsledkem této snahy je i multimediální portál, který Studentská rada spravuje: www.janpalach.cz .

Jak SR funguje
SR je výkonným orgánem Studentského fondu FF UK. Za člena Fondu se může považovat každý student prezenčního studia fakulty. Sedm členů SR, z nichž posléze vzejde statutární dvojice, každoročně volí účastníci Valné hromady Studentského fondu. Dalších pět členů pak volí spolkové kolegium, což je sdružení fakultních spolků, které zároveň funguje jako kontrolní orgán SR. I když je SR svojí činností svázána s FF UK, na její struktuře a chodu je v podstatě nezávislá.

Na činnosti Studentské rady se může aktivně podílet více než šest tisíc studentů FF UK. SR je nevýdělečná organizace a její členové nedostávají žádnou finanční odměnu, v rámci fakulty nemá žádné legislativní ani politické pravomoce.

Mezi bývalými členy SR jsou dnes již významné osobnosti z různých oblastí společenského života, jako je někdejší ředitel České televize a Českého rozhlasu Vlastimil Ježek, děkan FF UK Michal Stehlík či významná spisovatelka Petra Hůlová.

Úvod > Studentská rada > Co je SR