Výsledky voleb do Studentské rady FF UK AR 2023/2024

Ve volbách do Studentské rady FF UK, uskutečněných dne 18. října 2023 od 16:00, volilo celkem 80 oprávněných voličů.

Zvoleni do Studentské rady FF UK byli v pořadí:

1) Barbora Haulíková, 2. roč. Bc. politologie … 55 hlasů
2) Eliška Nosková, 2. roč. Bc. sociologie … 50 hlasů
3) Vojtěch Cink, 1. roč. Bc. obecná lingvistika – mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – francouzština … 47 hlasů
4) Marie Horynová, 2. roč. Bc. sociologie … 47 hlasů
5) Lucy Chillari, 1. roč. Bc. bohemistika pro cizince … 46 hlasů
6) Dagmar Zaoralová, 2. roč. Bc. politologie … 42 hlasů
7) Matyáš Kreuzzieger, 2. roč. Bc. politologie … 40 hlasů

Pořadí zvolených kandidátů se stejným počtem hlasů bylo určeno abecedně.

Nebyli zvoleni a náhradníky Studentské rady FF UK se stávají:

8) Milan Zapletal, 3. roč. Bc. historie … 36 hlasů
9) Matyáš Hamilton Hatcher, 2. roč. Bc. historie – evropská studia … 36 hlasů
10) Kristýna Šostaričová, 3. roč. Bc. estetika … 31 hlasů
11) Daniel Rucki, 1. roč. Bc. filozofie … 27 hlasů
12) Břetislav Kindl, 2. roč. Bc. sociologie … 26 hlasů

Pořadí zvolených náhradníků se stejným počtem hlasů bylo určeno losem.

Zvoleni do revizní komise byli v pořadí:

1) Tomáš Profous, 1. roč. Mgr. sociologie … 56 hlasů
2) Jakub Gogela, 5. ročník Bc. politologie, 2. ročník Bc. filozofie – řecká a latinská studia… 55 hlasů
3) Matěj Mikuláš Suchan, 2. roč. Bc. anglistika-amerikanistika … 41 hlasů

Nebyl zvolen a náhradníkem revizní komise se stává:

4) Matěj Pejša, 2. roč. Bc. sociologie … 28 hlasů

 

Všem zvoleným gratulujeme!

Úvod > Aktuality > Výsledky voleb do Studentské rady FF UK AR 2023/2024