II. (krizové) spolkové kolegium

Milé spolky,
vo svetle posledných tragických udalostí sme sa rozhodli krízovo presunúť spolkové kolégium. To prebehne 3. 1. 2024 od 18:00 v STANDARD CAFE. Vieme, že ho neohlasujeme v dostatočnom predstihu, za čo sa ospravedlňujeme, žiaľ my a aj koordinačný tím januárového programu na Palachovom námestí, považujeme za potrebné stretnúť sa v čo najkratšom možnom čase.

Kolégia sa zúčastní aj zástupca/zástupkyňa krízového koordinačného tímu fakulty, ktorý/á vám poskytne tie najnovšie a najdôležitejšie informácie tak, aby januárové spolkové, ale aj fakultné podujatia prebiehali čo najkoordinovanejšie a v čo najpokojnejšom duchu.
Hlavným bodom programu bude teda januárový program piety, psychologickej pomoci, ale aj symbolov nádeje. Ak nám zostane čas, môžeme sa v krátkosti povenovať aj programu, ktorý bol plánovaný na riadne kolégium a zahŕňa: nový novinkový systém/kalendár, predmet pre aktívnych študentov a valentínsky kvíz.

Ak máte nejaké ďalšie veci, ktorým by ste sa chceli na kolégiu venovať neváhajte nám napísať na mail stradaffuk@gmail.com či poslať správu na Instagram či Messenger. Navyše veci do programu bude možné pridávať aj na mieste.
V prípade, že sa na kolégiu budete potrebovať pripojiť online, prosím dajte nám o tom vedieť vopred.
Ďakujeme, Študentská rada

Úvod > Aktuality > II. (krizové) spolkové kolegium