Výsledky volebního spolkového kolegia 1. 11. 2021

Spolkové kolegium podle stanov Studentského fondu FF UK, z.s. volí zbývající členy Studentské rady, v tomto případě 5 radních, a řídícího revizního komisaře.

Spolkového kolegia 1. 11. 2021 se účastnilo 8 spolků s hlasovacím právem: Madžlis, Spolek studentů historie (FFabula), Praxis, Archeoffuk, ANTRE, Pražská studentská sekce České archivní společnosti (PSS ČAS), Pražský religionistický spolek (PRS) a Centrum politických studií (CPS).

 

Pro volbu řídícího revizního komisaře byla ustanovena tříčlenná volební komise ve složení Martin Lundák, David Pavlorek a Jakub Vašák. Na návrh Michala Kubelky (ANTRE) na pozici kandidoval Jakub Vozáb.
V tajné volbě bylo vydáno 8 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 8 hlasovacích lístků a pro Jakuba Vozába bylo odevzdáno 8 platných hlasů. Jakub Vozáb byl zvolen řídícím revizním komisařem.

 

Pro volbu 5 členů Studentské rady byla ustanovena dvoučlenná volební komise ve složení Jakub Vozáb a David Pavlorek. Přítomnými spolky bylo navrženo celkem 6 kandidátů. Volba samotná trvala do čtvrtka 4. 11. 2021 do 16.00. Během tohoto období se voleb zúčastnily ještě další dva spolky, KOS a Polis.
V tajné volbě bylo vydáno 10 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 10 hlasovacích lístků, z toho 10 bylo platných.

DO STUDENTSKÉ RADY FF UK BYLI ZVOLENI:
Kateřina Žádníková, 5. roč. Bc. český jazyk a literatura – norská studia – 9 hlasů
Viktorija Ljubovenko, 3. roč. Bc. filosofie, mezikulturní komunikace angličtina – ruština – 8 hlasů
Tomáš Konečný 4. roč. PhD., historie – 7 hlasů
Markéta Matějová, 3. roč. Bc., psychologie – 7 hlasů
Pavel Petric, 1. roč. PhD. historie – 7 hlasů

Do Studentské rady FF UK nebyl zvolen:
Tomáš Kotrouš, 1. roč. Bc. historie – 4 hlasy

 

Úvod > Aktuality > Výsledky volebního spolkového kolegia 1. 11. 2021