Alting

Alting

Spolek studentů skandinavistiky vznikl na podzim roku 2021. Chceme především prezentovat skandinávskou kulturu a studium skandinavistiky a sdružovat nejen studenty napříč obory (norština, švédština, dánština), ale i vyučující a absolventy. Dále pořádáme nejrůznější akce se skandinávskou tematikou (filmové večery, oslavy skandinávských svátků, quiz nights). Zároveň jsme v kontaktu se studenty ze skandinávských zemí, studujícími v Praze, a snažíme se o jejich propojení se studenty českými.

Facebook

Instagram

Úvod > Spolky > SKS > Alting