PSI

Psychologie – Studentská iniciativa (PSI)

Jedná se o studentský spolek působící při Katedře psychologie FF UK. Spolupracuje též s Českou asociací studentů psychologie, o. s. (ČASP, http://www.caspos.cz/). Spolek mimo jiné organizuje tzv. psychorozhovory, což jsou pravidelná setkání studentů s nácvikem terapeutických (poradenských, koučovacích, diagnostických apod.) rozhovorů, dále koná sebezkušenostní skupiny, tj. pravidelná setkávání uzavřené skupiny, která si žije svým sebezkušenostním a seberozvojovým životem; vedle toho zajišťuje přípravné kurzy pro přijímací řízení na obor Psychologie na FF UK a blok psychologických přednášek a worskhopů vyučujících, studentů, odborníků i laiků zvaný Pražskej tejden/víkend. Ψ se zároveň na základě zpětné vazby od studentů se podařilo domluvit na katedře některé nové nebo posílit stávající volitelné předměty.

Facebook

Úvod > Spolky > SKS > PSI