Historie SR

Po stopách Studentské rady FF UK

7. května 1990 zaregistrovalo Ministerstvo vnitra stanovy Studentského fondu FF UK. U jeho zrodu stáli především studenti z bývalého stávkového výboru, kteří řídili dění na fakultě až do ledna 1990. Studentský fond (SF) vznikl jako nezávislé a dobrovolné sdružení fyzických osob, jehož cílem je umožnit studentům Filozofické fakulty UK všestrannou činnost ve studijní, kulturní, politické či sociální oblasti. Stanovy také zmiňují, že má usnadnit spolupráci studentů s vedením fakulty, univerzity či státní správou a zároveň účinně působit při prosazování a obraně zájmů studentské obce a ochraně všech akademických svobod.

Po ukončení stávky se na začátku roku 1990 konaly volby do nově vzniklé Studentské rady (StRady), která měla převzít studentskou aktivitu na fakultě. Jako výkonný orgán Studentského fondu FF UK se stala tím, po čem listopadoví studenti volali – organizací, která umožňuje studentům legitimně zasahovat do univerzitních i veřejných záležitostí.

Revoluční euforie brzy pominula a nastala doba stagnace. Klesal zájem o věci veřejné, schůzky StRady stále více řídly, neinformovanost členů naopak stoupala a postupně se vytratila jakákoliv akceschopnost. Smutný stav se pokusilo zvrátit několik studentů, kteří vytvořili seskupení nazvané „Situace 91“. Toto sdružení pořádalo pravidelné pondělní schůzky, snažilo se oživit studentské dění a informovat o něm své okolí. I když se i ono postupně odmlčelo, z voleb v květnu 1991 vzešla nová studentská rada, která zahájila přípravy na hospodářskou činnost. Ta měla zajistit SF finanční nezávislost na fakultě a budoucím radním potřebné technické zázemí.

V únoru 1992 se StRadě povedlo založit společnost s ručením omezeným SF servis, jejímž jediným společníkem byl SF. Ta se orientovala především na přípravu kurzů anglického jazyka, a to na všech úrovních, včetně přípravy k prestižním mezinárodním certifikátům. Její zisk byl používán ve prospěch aktivit studentů FF UK.

V akademickém roce 1998/1999 se StRada významně proměnila. Z pouhého poradního orgánu se stala centrem, které pořádá různé kulturní, společenské a všeobecně prospěšné aktivity. Tradicí se stal reprezentativní ples FF UK – zatímco fakulta každoročně zaplatí pronájem Národního domu na Vinohradech, StRada zajišťuje přípravu a průběh plesu. Ples FF UK mnohokrát vynikl svojí originalitou a odlišností od běžných fakultních plesů – nabízí mnohem více než většina jiných. V Národním domě jsou tři sály: v Majakovského sálu probíhá tradiční ples zpestřený tombolou, tanečními představeními apod., v Raisově sále a ve Společenském sále účastníky baví paralelní program, který většinou tvoří „klubové koncerty“ (v historii se zde ale konaly např. i čajovny či kafírny). Od roku 2015 pořádá StRada ples společně se studenty z Pedagogické fakulty UK.

Podzim 1999 přinesl nové aktivity, které úspěšně probíhají dodnes. Rada zřídila dva studentské kluby – filmový a divadelní. Filmový klub se v současnosti pokouší integrovat program různých filmových klubů UK. Divadelní nabízí členům zlevněné vstupenky na představení mnoha pražských divadel. Spolupracuje např. s divadly Komedie, V Dlouhé, Pod Palmovkou či s divadlem Na Zábradlí. K těmto klubům se později připojil také hudební klub, který zajišťoval zlevněné vstupenky na koncerty České filharmonie či Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

Bylo zmíněno, že se StRada stala všeobecně prospěšnou organizací. Že jí není cizí ani veřejná angažovanost, dokázala pořádáním protestních akcí, například Růže pro Zemana – protest proti odebrání slíbených dvou miliard ze státního rozpočtu pro vysoké školství či Týden neklidu. Také spolupracovala s významnou studentskou iniciativou Inventura demokracie, která se snažila o kritickou reflexi naší demokracie. Každoročně se studentští radní podílejí také na organizaci vzpomínkových akcí k uctění památky studenta FF UK Jana Palacha.

Jedním z hlavních cílů StRady je podněcovat aktivity studentů a iniciovat kulturní život fakulty. Radní proto pravidelně finančně podporují vybrané studentské projekty. Podporu už získaly mnohé studentské časopisy, divadelní spolky, filmové festivaly nebo třeba cykly přednášek, veřejných debat a seminářů. StRada se také snaží podat pomocnou ruku všem studentům, kteří by rádi založili nějaký spolek, ať už oborový, interdisciplinární nebo dokonce nadfakultní.

Kromě toho radní významně pomáhají novým studentům. Každoročně aktualizují a vydávají brožuru OFFŠEM, která přináší především prvákům mnoho tipů, jak se vyznat ve spletitém světě fakultních řádů a vyhlášek, či podrobný přehled studentských aktivit a kulturního dění v okolí fakulty. Pro studenty prvních ročníků připravují oblíbenou lekci FAUST aneb FAkultní Uvítání STudentů, na jehož konci jsou prváci svérázným způsobem přijati na akademickou půdu. Pro uchazeče o studium na FF UK se pak StRada podílí na každoročním Dni otevřených dveří.

StRada se také podílela na vzniku studentského klubu K4 v Celetné 20 (dnes již jako Studentský klub Celetná (SKC)), který nabízí studentům v krásném gotickém sklepení pravidelné koncerty, filmové festivaly, výstavy a mnoho dalších kulturních zážitků. Mezi nejoblíbenější kulturní akce, které SR pořádá, pak patří koncerty populárních hudebníků. Fakultu navštívili např. bratři Ebeni, J. Nohavica či K. Plíhal.
A právě v SKS se většinou konají i oblíbené Deskoffky, pořádané spolu se Spolkem studentů historie.

Úvod > Historie SR