Poradní orgány

Studentská rada může pro jednotlivé agendy zřizovat poradní orgány (komise a pracovní skupiny), které sice nemají rozhodující kompetence, mají však na starosti organizaci či přípravu klíčových akcí a materiálů, které Studentská rada pořádá, resp. připravuje. Členy těchto pracovních skupin mohou být i externí spolupracovníci Studentské rady.

V tomto funkčním období Studentská rada zřídila Palachovskou pracovní skupinu, Plesovou pracovní skupinu, Skupinu pro studentského ombudsmana a PR pracovní skupinu (Propagační).

Palachovská pracovní skupina

Palachovská pracovní skupina má za úkol přípravu a organizaci vzpomínkových akcí k výročí sebeupálení Jana Palacha. Členy této pracovní skupiny jsou: Martin Jelínek (vedoucí), Bronislav Poul, Tomáš Konečný, Marta Harasimowicz (externí členka).

Plesová pracovní skupina

Tato pracovní skupina má na starosti organizaci a přípravu Reprezentačního plesu FF UK. Vedoucím pracovní skupiny je Martin Lundák.

Skupina pro studentského ombudsmana

Tato pracovní skupina má na starosti přípravu institutu studentského ombudsmana a webu s informacemi ve věcech ochrany práv členů akademické obce, příp. i dalších osob pohybujících se na akademické půdě FF UK. Vedoucím pracovní skupiny je David Pavlorek

PR pracovní skupina

Připravuje propagační materiály SR. Vedoucí pracovní skupiny je Kateřina Žádníková.

Poradní hlasy

Poradní hlas je udělován dalším osobám, které se intenzivně podílejí na aktivitách SR a mají poradní právo při průběžném rozhodování SR. Poradní hlas mají pro funkční období 2018/2019 Jiří Pilip a Vlastimil Křišťan.

Úvod > Studentská rada > Poradní orgány