Poradní orgány

Studentská rada může pro jednotlivé agendy zřizovat poradní orgány (komise a pracovní skupiny), které sice nemají rozhodující kompetence, mají však na starosti organizaci či přípravu klíčových akcí a materiálů, které Studentská rada pořádá, resp. připravuje. Členy těchto pracovních skupin mohou být i externí spolupracovníci Studentské rady.

V tomto funkčním období Studentská rada zřídila Palachovskou pracovní skupinu, Plesovou pracovní skupinu, Skupinu pro studentského ombudsmana a PR pracovní skupinu (Propagační).

Palachovská pracovní skupina

Palachovská pracovní skupina má za úkol přípravu a organizaci vzpomínkových akcí k výročí sebeupálení Jana Palacha. Vedoucím pracovní skupiny je Jakub Gogela

Plesová pracovní skupina

Tato pracovní skupina má na starosti organizaci a přípravu Reprezentačního plesu FF UK. Vedoucím pracovní skupiny je Martin Lundák.

Pracovní skupina pro studijní záležitosti

Tato pracovní skupina organizuje a připravuje studijně zaměřené akce jakou jsou webináře Jak zvládnout první ročník, Jak zvládnout první zkouškové a Jak na bakalářku. Vedoucím pracovní skupiny je Viktorija Ljubovenko.

Pracovní skupina pro fakultní zpravodaj

Připravuje vznik fakultního zpravodaje. Vedoucím pracovní skupiny je Jakub Gogela.

Poradní hlasy

Poradní hlas je udělován dalším osobám, které se intenzivně podílejí na aktivitách SR a mají poradní právo při průběžném rozhodování SR. Poradní hlas mají pro funkční období 2022/2023 Tony Dang, Martin Jelínek, Kateřina Rusnok, Jakub Vozáb, Kateřina Žádníková.

Úvod > Studentská rada > Poradní orgány