Poradní orgány

Studentská rada může pro jednotlivé agendy zřizovat poradní orgány (komise a pracovní skupiny), které sice nemají rozhodující kompetence, mají však na starosti organizaci či přípravu klíčových akcí a materiálů, které Studentská rada pořádá, resp. připravuje. Členy těchto pracovních skupin mohou být i externí spolupracovníci Studentské rady.

Nejdůležitější pracovní skupiny jsou:

Palachovská pracovní skupina

Palachovská pracovní skupina má za úkol přípravu a organizaci vzpomínkových akcí k výročí sebeupálení Jana Palacha. Vedoucím pracovní skupiny je Jakub Gogela

Plesová pracovní skupina

Tato pracovní skupina má na starosti organizaci a přípravu Reprezentačního plesu FF UK. Vedoucím pracovní skupiny je Eliška Nosková.

Pracovní skupina pro OFFšem

Pracovní skupina má na starost přípravu příručky pro studenty prvních ročníků OFFšem a koordinaci fakultního studentského zpravodaje OFFšem. Vedoucím pracovní skupiny je Barbora Haulíková.

Poradní hlasy

Poradní hlas je udělován dalším osobám, které se intenzivně podílejí na aktivitách SR a mají poradní právo při průběžném rozhodování SR. Poradní hlas mají pro funkční období 2023/2024 Tereza Flosssmannová, Martin Lundák a Matěj Pejša.

Úvod > Studentská rada > Poradní orgány