Aktivity

Mezi aktivity Studentské rady patří organizace rozličných klubů a dalších aktivit.

 

V současnosti mezi tyto aktivity patří:

Divadelní klub

Filmový klub

Hudební klub

Lekce FAUST (Fakultní uvítání studentů)

Příručka pro prváky OFFšem

DeskoFFky – projekt Spolku studentů historie FF UK – FFABULA a Studentské rady FF UK

 

 

V případě, že byste měli zájem o pomoc na spolupráci, či nápady na další aktivity, které by mohla SR zprostředkovat, nás můžete kontaktovat na sr@ff.cuni.cz.

Úvod > Aktivity