Aktivity

Mezi aktivity Studentské rady patří organizace rozličných klubů a dalších aktivit.

 

V současnosti mezi tyto aktivity patří:

Divadelní klub

Filmový klub

Lekce FAUST (FAkultní Uvítání STudentů)

Příručka pro prváky OFFŠEM

DeskoFFky – projekt Spolku studentů historie FF UK a Studentské rady FF UK

Literární soutěž Jana Palacha 

Výtvarná soutěž Růženy Vackové 

 

 

V případě, že byste měli zájem o pomoc na spolupráci či nápady na další aktivity, které by mohla StRada zprostředkovat, můžete nás kontaktovat na sr@ff.cuni.cz, případně na FB či Instagramu.

Úvod > Aktivity