Medailonky členů

PŘEDSEDNICTVO:

Předseda

Martin Lundák –  1. roč. Ph.D. Historie – české dějiny

Studuji na FF již devátým rokem, aktuálně jsem doktorandem na ústavu českých dějin, přičemž se zaměřuji na vojenské dějiny. Pocházím ze severozápadních Čech a kromě očividné historie mezi moje záliby patří četba, poslech (především tvrdší) hudby, počítačové a deskové hry, nebo například modelářství či houbaření. Mám rád dobré sci-fi a fantasy, intenzivně se také zajímám o aktuální domácí i světové dění a novinky ze světa technologií, informatiky a multimédií.

 

Místopředsedkyně

Kateřina Žádníková – 3. roč. Bc. ČJL + Norská studia

Studuji na bakaláře ve sdruženém studiu Český jazyk a literatura – Norská studia. Zajímám se o cizí jazyky a neobejdu se bez hudby, čaje a dostatku pletací příze. Prokrastinuji především pečením nebo sledováním hokeje. Nebo obojím najednou. Na mnoha akcích mě můžete potkat mimo jiné coby fakultní dobrovolnici.

 

 

 

Tajemník

Tomáš Konečný – 3. roč. Ph.D. Moderní hospodářské a sociální dějiny 

V současnosti jsem studentem doktorského studia moderních hospodářských a sociálních dějin na ÚHSD FF UK, kde se zaobírám vztahem průmyslové revoluce a vědeckého pokroku v kontextu britského osvícenství. Původně jsem studoval obecné dějiny se specializací na středověk a britská a americká studia na FF ZČU, odtud jsem pokračoval na obecné dějiny novověku na ÚSD FF UK a dějiny umění na ÚDKU KTF UK. Pracoval jsem pro Národní památkový ústav a Národní technické muzeum, momentálně jsem asistentem a administrativním pracovníkem na FEL ČVUT. Vedle toho jsem činný v několika spolcích, v nichž jsem v minulosti zastával celkem pestrou škálu postů, což prohloubilo mé přirozené sklony k pedanterii, byrokratismu, konzervativismu a rakousko-uherskému chmurnému pesimismu. V kombinaci s červeným vínem, dobrou knihou či rozumnou společností ale umím být i relativně snesitelný člověk.

Hospodářka

Pavla Cvachovcová – 2. roč. NMgr. Politologie

Na Fildě studuji již pátým rokem, v bakalářském cyklu jsem absolvovala dvouobor Český jazyk a literatura – politologie. A přesto, že v navazujícím studiu pokračuji jen v politologii, ráda nacházím mezioborové přesahy. Právě šedé plochy mezioborových disciplín jsou to, co mě nejvíc baví. Proto se přiznám, že mám bakaláře i z ekonomie na jedné regionální univerzitě.

 

 

 

 

 

RADNÍ:

 

Jitka Černá – 2. roč. Bc. Andragogika

Jmenuju se Jíťa a studuji druhým rokem Andragogiku a personální řízení – ne, není to „ta věc s pavoukama“, to je arachnofobie. V rámci strady se starám o to, abyste vyhráli v tombole fakultního plesu něco hezkého a budu se podílet na filmovém klubu, občas se mihnu i na zápisech. Mám ráda hebké věci, videa s mláďaty lenochodů, polské reportáže, historická memečka a jídlo zdarma, takže pokud uvidíte někde na fakultě osobu v pantoflích s králičími oušky, jak nese 4 kusy štrúdlu, jsem to nejspíš já.

 

 

 

 

Kateřina Dolínková – 1. roč. NMgr. Politické teorie

Jsem studentkou navazujícího magisterského oboru Politické teorie. Mezi mé záliby patří historie převážně ta politická, takže raději se mne jako „politologa“ neptejte na současné dění. Dále ráda plavu, čtu knihy – ideálně neodborné, těch odborných mám více než dost ve škole a cestuji. Mezi mé oblíbené země kam se neustále vracím, je hlavně Irsko, kde jsem předminulý rok byla na Erasmu. Zároveň se tento region stal i mým cílem studia. Takže pokud byste si chtěli popovídat o Irsku či o tom jak vyjet na Erasmus jste rozhodně vítáni. Zároveň se často objevuji na akcích politologického spolku POLIS, jehož jsem dlouholetým členem. Ve Studentské radě jsem byla již minulý rok a jsem ráda, že mohu být její součástí i letos.

 

 

 

Josef Havránek –  1. roč. Bc. Historie

V současné době studuji 1. ročník bakalářského oboru historie. Nejvíce mě zajíma sociální historie od počátku 19. století s důrazem na dějiny nacionalismu a národnostních hnutí. Mezi moje další zájmy patří plavání, výtvarné umění a filmová tvorba.

 

 

 

Vlastimil Křišťan – 2. roč. Ph.D. Historie – české dějiny

Doktorand 2. ročníku českých dějin, letitý dobrovolník na Fakultě i mimo ni a milovník nemístného humoru. Skrz inspirativní vazbu Klikoživem z 60. let spolustvořil a podporuje několik satirických uskupení na Fakultě. Na SR již několik let spoluvymýšlí a realizuje hloupé slogany na placky a pomáhá s večerem deskových her DeskoFFky.  Maturoval z češtiny,matematiky, fyziky a CAD systémů a prohlašuje o sobě, že je rodilý pražák. (Jeho matka i otec pochází z jižních Čech.) Přestože se stále vydává za komunistu, tak v současné době pracuje pro muzeum Československé obce legionářské. Jako koníček má deksové a počítačové hry, vojenské dějiny a cvičení předškolních dětí.

 

 

 

 

Tomáš Nalejvač – 3. roč. NMgr. Politické teorie

Na FF UK dokončuji magisterské studium oboru Politické teorie, v rámci něhož jsem se věnoval politické ekonomii a teorii mezinárodních vztahů, ale i politické historii. V loňském roce jsem absolvoval odbornou stáž ve Vilniusu, díky které jsem propadl kouzlu pobaltského regionu. Přestože jsem původně vystudoval na střední škole provoz a ekonomiku letecké dopravy, láska k politické literatuře a historii mě postupně přivedla na půdu Filozofické fakulty. Přesto však letadla a zejména historie letectví zůstala mým velkým koníčkem. Dále se pak věnuji pěší turistice a společenskému tanci.

 

 

Zuzka Pospíšilová – 3. roč. Bc. Historie

Na FF UK studuji 3. ročník oboru Historie, která je mi také mým největším koníčkem. Mezi mé další záliby patří hlavně lyžování a čtení, jak odborných a neodborných knih. Ve Studentské řadě jsem již druhým rokem. První rok jsem byla členkou Revizní komise SR. V letošním roce se chci jako radní zapojit hlavně do organizace plesu a dalších akcí, které Studentská rada pořádá.

 

 

 

Petr Vondráček – 3. roč. Bc. HES + Politologie

Petr je lenoch líný, nerad píše medailonky a tak se musel jeden napsat sám. Petr má rád svou BABYČKU A SVÉ PSY (psa). Kromě toho studuje jednu polohistorii a k tomu exilový obor Politologie, Baví ho si hrát s papírem, ale vlaštovky už na něj byly moc těžký. Rád čte stanovy a dokonce se traduje, že v nich spí. Jeho největším snem je být fakultní uklízečkou, ale titul z právnické je pro tuto pozici potřeba. Americká vlajka na fotce nesouvisí s jeho orientací, jihojihozápad je směr který má nejradši.

 

 

Elizabeth Wagebaertová – 4. roč. Bc. Nederlandistika + ČJL 

Na FF UK jsem ve čtvrtém ročníku bakalářského sdruženého studia v kombinaci bohemistika – nederlandistika. Dálkově studuji ještě žurnalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Kromě působení ve Studentské radě na fakultě už dva roky pracuji na Ústavu české literatury a komparatistiky jako pomocná vědecká síla. Ve volném čase se ráda věnuji tanci téměř jakéhokoliv druhu, mojí srdcovkou je ale dlouhodobě orientální tanec.

 

 

 

 

 

REVIZNÍ KOMISE:

 

David Pavlorek – 1. roč. Ph.D. Hosp. a soc. dějiny 

Vážení přátelé, zabývám se filosofií, moderními hospodářskými a sociálními dějinami a také právy, specializuji se na metafyziku a mám rád dobré pivo. Ti z vás, kdož se pohybujete na Hlavní budově FF UK, mě tam určitě často vídáte pobíhat, akorát si třeba neuvědomujete, že jsem to já, a jen si říkáte: Další místní šílenec. A víceméně máte asi pravdu…

 

 

 

Martin Jelínek –  1. roč. NMgr. Historie – české dějiny

Na fakultě a ve spolku se vyskytuji již pátým rokem, aktuálně jsem rozšířil již řady studentů prvního ročníku NMgr. studia oboru Historie – české dějiny v evropském kontextu. Můj zápal pro studium moderních českých dějin se stočil, abych citoval název jednoho kanadského seriálu, směr jih; v nejbližší budoucnosti bych se tak rovněž rád věnoval dějinám jugoslávského prostoru. Kromě studia jsem na fakultě přítomen i účastí ve spolcích: Po třech letech v roli studentského radního, kdy jsem vystřídal funkce tajemníka a místopředsedy, jsem letos revizním komisařem tohoto orgánu. Dále stále ještě patřím ke kolektivu organizátorů Studentského majálesu, což je vskutku srdeční záležitost. Třetí spolkem, kde se aktivně angažuji, je Spolek studentů historie FFabula. Co se mojí činnosti tam týče tak jsem měl to štěstí být jedním z ‚,otců zakladatelů‘‘ podcastoveho Radia 201. Pokud najdu nějaký volný čas, využívám ho k obligátní, avšak nezbytné četbě, stále ještě numismatice a návštěvám kulturních institucí, jako muzeí, divadel, či řeznictví u Kosiny. Krom toho taky pěstuji rajčata, papriky a kult maršála Tita.

 

Jakub Vozáb – 5. roč. NMgr. Etnologie + STUNOME

Mojí osobu lze nejlépe vystihnout originálním anglickým příslovím: „A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one“, tedy v čeština známé devatero řemesel, desátá bída, ale v angličtině lépe vystihující, tak trochu všeuměl. Na fakultně studuji již nějaký ten rok sdružené navazující magisterské studium Etnologie – Studia nových medií, takže zásadně v exilu (Jinonice, Celetná). Když pracovně netrávím čas na „Palachovy“ kde se snažím vytvářet nové druhy rituálů a magie se SISem, tak mě můžete najít všude možně a hlavně se vším možným. Mezi mé záliby patří nejenom studium her, ale rád je i hraji. Jsem fanoušek všeho druhu a nepohrdnu ani dobrým LARPem, pro ty co nevědí, o co se jedná, použijte Google, nebo přijďte na moje konzultace. Kromě postu komisaře jsem taky členem spolku ANTRE (Spolek studentů antropologie a etnologie) a tvůrce nově vznikajícího spolku hráčů her na UK.

 

 

 

Úvod > Studentská rada > Medailonky členů