Umělecká soutěž Růženy Vackové

Studentská rada FF UK vyhlašuje u příležitosti konání prvního ročníku Ceny Růženy Vackové uměleckou studentskou soutěž.

Účastníci

Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních a vysokých škol.

Kategorie

a) Kresba nebo malba

V této kategorii přijímáme příspěvky ve velikosti A4 nebo A3. Výslednou tvorbu prosíme nafotit a zaslat nám fotografie e-mailem na sr@ff.cuni.cz s popisem: velikosti, techniky malby/kresby, názvu obrazu a jeho konceptu (jak se vztahuje obraz k tématu a vaše vlastní vysvětlení významu vašeho díla).

 

b) Fotografie

V této kategorii přijímáme série o rozsahu 5-15 fotografií. Fotografie doporučujeme posílat buď jako zip soubor přímo na e-mail sr@ff.cuni.cz, nebo přes uschovna.cz. Výslednou tvorbu prosíme zaslat popisem: názvu série a jeho konceptu (jak se vztahuje série k tématu a vaše vlastní vysvětlení jejího významu).

 

c) Digitální tvorba

V této kategorii přijímáme příspěvky, které byly vytvořeny na počítači. Mělo by se jednat o nehýbající se obraz o rozsahu 2516 x 3543 pixelů. Výslednou tvorbu prosíme zaslat na e-mail sr@ff.cuni.cz s popisem: názvu obrazu a jeho konceptu (jak se vztahuje obraz k tématu a vaše vlastní vysvětlení významu vašeho díla).

Téma

Tématem letošního ročníku jsou Stopy antiky v současnosti.

Rozsah soutěžních příspěvků

Kresba/malba – jedna A4 nebo A3

Fotografie – série o 5-15 fotografiích

Počítačová grafika – tak, aby se obraz vešel (a zaplnil celý prostor) v celé své kvalitě na 2516 x 3543 pixelů

Pravidla odevzdání

Příspěvky ve formátu .pdf nebo .jpg  (v případě fotografií soubor .zip nebo přes uschovna.cz) odevzdávejte do neděle 30. 4. 2023 na adresu sr@ff.cuni.cz.Díla zasílejte nepodepsaná. Své jméno a příjmení uveďte pouze v těle e-mailu, a to včetně jména instituce, na níž studujete (v rámci VŠ uveďte i fakultu). Příspěvek originálně pojmenujte (tj. ne „Výkres do soutěže” apod.).

Zasílejte pouze zatím nepublikovaná autorská díla, která nejsou přihlášená do jiné umělecké soutěže.

Počet příspěvků na jednoho autora / jednu autorku není omezen, díla však v takovém případě musí spadat do různých kategorií.

Ceny a vyhlášení výsledků

Příspěvky budou anonymně hodnoceny amatérskou porotou z řad studentů FF UK ve spolupráci se studentským spolkem z oboru dějin umění na FFUK – ÚTVAR.

Zasláním příspěvku do soutěže autorky a autoři dávají souhlas s jeho publikací pod jménem a příjmením autorky/autora a s uvedením zaslaných osobních údajů. Nejzdařilejší příspěvky budou v rámci možností zveřejněny.

Výsledky budou zveřejněny na webu a sociálních sítích Studentské rady FF UK. Podle možností proběhne fyzické vyhlášení a veřejné čtení. Autoři a autorky nejlepších příspěvků se mohou těšit na zajímavé ceny.

V případě jakýchkoliv nejasností či doplňujících dotazů se obracejte na sr@ff.cuni.cz.

 

Úvod > Aktivity > Umělecká soutěž Růženy Vackové