Zlatý voči

Zlatý voči

Zlatý voči jsou filmovým festivalem představujícím filmovou tvorbu studentů teorie audiovize. Je pořádán každoročně katedrou Filmových studií FF UK. Organizační strukturu tvoří posluchači katedry ve spolupráci s pedagogickým vedením KFS.

Festival se koná pravidelně na konci letního semestru (v květnu). Má za cíl upozorňovat na praktickou stránku studia filmové teorie a podnítit debaty nad různými přístupy k AV médiu. Program festivalu tvoří nespecializované filmy vysokoškolských studentů, kteří studují (či studovali) na jedné z audiovizuálně teoretických kateder. V České republice tak do programu mohou přispět studenti z KFS FF UK, Ústav filmu a dějin filmu a audiovizuálních studií FF MU, katedry Filmových studií FF UP v Olomouci a Centra audiovizuálních studií FAMU. Do programu jsou od loňského roku přijímány i filmy od studentů zahraničních univerzit se zaměřením na teorie audiovize.

Soutěžní filmy vybírá programové oddělení festivalu. Do soutěže jsou přijímány filmy pod 20 minut. Tvůrci mohou posílat své filmy na adresu KFS FF UK. Výherce festivalových cen vybírá porota sestavená z filmových profesionálů i odborníků.

Hlavní festivalovou cenou jsou Zlatý voči, vedlejší ceny jsou: Voči Jeanne Moreau, Růžový brejle, Poškrábané brejle Kurta Krena, Percepční voko publika. Soutěžní sekce je pouze jedna, všechny filmy soutěží o všech pět cen bez tematického omezení. Porota má možnost udělit zvláštní uznání. Organizátoři si vymezují právo na pozměnění názvů cen.

Do budoucna by festival rád navázal užší spolupráci s českými i zahraničními katedrami a nadále zůstal jako možnost studentů k získání praktických dovedností v rámci festivalové organizace.

Web

Facebook

Úvod > Spolky > SKS > Zlatý voči