Volby do Studentské rady 2023

Valná hromada Studentského fondu FF UK, z. s. proběhne tuto středu 18. října 2023 od 16.00 v aule hlavní budovy FF UK (P131).

V rámci valné hromady proběhnou volby do StRady. Z těchto voleb vzejde 7 nových radních a 3 členové revizní komise na AR 2023/2024.

Právo volit i kandidovat má každý student a každá studentka FF UK (včetně doktorandů). Budeme vám tedy velice vděční, pokud přijdete, a využijete tak tuto příležitost jako jednu z významných možností, jak se aktivně podílet na správě naší akademické obce.

  • VOLBY

Volby proběhnou během konání valné hromady Studentského fondu FF UK, z. s., která začne ve středu 18. října 2023 v 16:00. Během konání valné hromady je pro studenty vyhlášeno děkanské volno. Předpokládá se, že volby budou ukončeny v 17:30. Po volbách se plánuje společné posezení U Rudolfa.

Vyhlášení výsledků voleb bude zveřejněno prostřednictvím nástěnek, webových stránek, informačního mailu Novinkového systému a oficiálních profilů Studentské rady na sociálních sítích.

  • KANDIDATURA

Kandidát při svojí kandidatuře na valné hromadě uvádí ročník, formu (Bc./NMgr./Mgr./Ph.D.) svého studia a studijní program, který studuje.

Každý kandidát je povinen volební komisi během konání valné hromady nahlásit datum narození a místo trvalého bydliště (tyto informace jsou neveřejné a slouží pro účely pořízení oficiálního protokolu z voleb) a dále kontaktní e-mail, kterým je možné se s kandidátem spojit.

Každému kandidátovi bude během valné hromady umožněno pronést kandidátský projev o délce zhruba tři minuty, ve kterém bude mít možnost se představit.

Do revizní komise mohou kandidovat také absolventi a bývalí studenti FF UK.

Kandidatura v nepřítomnosti

Kandidaturu v nepřítomnosti na valné hromadě konané v aule hlavní budovy FF UK ve středu 18. října 2022 je možné oznámit na adresu sr@ff.cuni.cz. Taková kandidatura bude přijata pouze tehdy, budou-li poskytnuty všechny náležitosti uvedené v 1. a 2.  bodě těchto informací pro kandidáty nejpozději do středy 18. října 2023 do 16:00. Pokud kandidát zároveň s tím poskytne též již svoji volební prezentaci do délky 1 800 znaků včetně mezer a fotografii, bude toto na místě také odprezentováno.

V případě kandidatury v nepřítomnosti je také nutné výslovně v mailu uvést, do kterého orgánu Studentského fondu chcete kandidovat (jestli do studentské rady, nebo do revizní komise).

ZÚČASTNĚTE SE VOLEB, JE TO DŮLEŽITÉ!

Ovlivníte tím studentský a spolkový život na další rok a pomůžete tím ke zlepšování fungování naší fakulty!

Přihlásit se můžete také na facebookovou událost k těmto volbám.

Budeme se na vás těšit!

Vaše Studentská rada FF UK

Úvod > Aktuality > Volby do Studentské rady 2023