Lekce FAUST

Lekce FAUST neboli FAkultní Uvítání STudentů, je pravidelná akce Studentské rady FF UK na začátku každého akademického roku.

Jedná se o seznamovací orientační běh po fakultních budovách, který obvykle probíhá celé odpoledne do večerních hodin. Zakončení je vždy v jednom z pražských podniků v blízkosti fakultních budov.

Letošní ročník proběhne 5. října 2022 od 17.30.

Facebooková událost 2022

 

Fotky z minulých ročníků:

2021, 2016, 2015, 2014

Úvod > Aktivity > Lekce FAUST