Literární soutěž Jana Palacha Copy

Studentská rada FF UK vyhlašuje u příležitosti 54. výročí sebeupálení Jana Palacha II. ročník studentské literární soutěže.

Účastníci

Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních a vysokých škol (středoškolské a vysokoškolské práce budou hodnoceny zvlášť).

Kategorie

  1. próza
  2. poezie
  3. esej
  4. reportáž

Téma

Ústředním tématem letošního ročníku je Ukrajina. Soutěžní práce musí spadat do jednoho z šesti níže popsaných témat. Téma kategorie reportáž se liší od témat zbývajících kategorií.

Témata pro kategorie próza, poezie a esej:

  1. Paralely mezi roky 1968 a 2022 (podobá nebo nepodobá se sovětská invaze do Československa v roce 1968 ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022)
  2. Svět v záři lidských pochodní (příběh Vasila Makucha)
  3. Kdy nás to přestane bavit? (prchavost zájmu o dění na Ukrajině)
  4. Válka a já (jak válka na Ukrajině ovlivnila můj život)

Témata pro kategorii reportáž:

  1. Pomohl/pomohla jsem (osobní zkušenost s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny)
  2. Není uprchlík jako uprchlík (situace ukrajinských Romů)

Rozsah soutěžních příspěvků

Prozaická díla: 3–15 normostran

Básně a soubory básní: minimálně 500 znaků

Eseje a reportáže: 2–6 normostran

Pravidla odevzdání

Příspěvky ve formátu .doc nebo .docx odevzdávejte do neděle 8. 1. 2023 na adresu sr@ff.cuni.cz. Díla zasílejte nepodepsaná. Své jméno a příjmení uveďte pouze v těle e-mailu, a to vč. jména instituce, na níž studujete (v rámci VŠ uveďte i fakultu). Příspěvek originálně pojmenujte (tj. ne „Soutěž” apod.).

Zasílejte pouze zatím nepublikovaná autorská díla, která nejsou přihlášená do jiné umělecké soutěže.

Počet příspěvků na jednoho autora / jednu autorku není omezen, díla však v takovém případě musí spadat do různých kategorií.

K reportážím můžete připojit i fotografie.

Ceny a vyhlášení výsledků

Příspěvky budou anonymně hodnoceny amatérskou porotou z řad studentů FF UK.

Zasláním příspěvku do soutěže autorky a autoři dávají souhlas s jeho publikací pod jménem a příjmením autorky/autora a s uvedením zaslaných osobních údajů. Nejzdařilejší příspěvky budou v rámci možností zveřejněny.

Výsledky budou zveřejněny na webu a sociálních sítích Studentské rady FF UK. Podle možností proběhne fyzické vyhlášení a veřejné čtení. Autoři a autorky nejlepších příspěvků se mohou těšit na zajímavé ceny.

V případě jakýchkoliv nejasností či doplňujících dotazů se obracejte na sr@ff.cuni.cz.

odkaz na FB událost

Úvod > Jan Palach > Literární soutěž Jana Palacha Copy