Spolky

Spolkový život, tak nějak ke studiu na vysoké škole patří, níže zmínění text je vypůjčený z hlavní stránek Filozofické fakulty, jelikož nejlépe vystihuje situaci spolků na FF UK.

 

„Studentský život má na FF UK silnou a dlouhou tradici. FF UK je ostatně jedinou fakultou v ČR, kde studenti tvoří polovinu složení akademického senátu, a mohou tak výrazně ovlivňovat nejen dění na fakultě, ale i její řízení. V současnosti působí na FF UK přes 30 studentských spolků, přičemž většina sdružuje studenty jednoho oboru, ačkoliv se najdou i mezioborová sdružení.“

 

Studentská rada si klade za cíl, nejenom zastupovat všechny studenty, ale také právě spolky na FF UK.

K tomu slouží pravní, finančí a někdy i personální výpomoc,  nejenom novým spolkům na FF UK.

 

Úvod > Spolky