SPS

Spolek pohanských studentů (SPS)

Spolek pohanských studentů, dříve Studentský kruh České pohanské společnosti, vznikl v květnu roku 2015. Má za cíl sdružovat studenty pohanského vyznání, organizovat vzájemné setkávání jeho členů, prohlubovat znalosti o pohanství, propagovat ho a aktivně se účastnit vysokoškolského života.

Facebook

E-mail

Úvod > Spolky > SKS > SPS