Složení Studentské rady FF UK v AR 2023/24

Ve čtvrtek 2. 11. 2023 proběhla ustavující schůze Studentské rady v místnosti P002. V rámci tohoto zasedání bylo zvoleno nové vedení a rozděleny základní agendy.

Vaši studentští radní pro AR 2022/23 jsou:

Barbora Haulíková – předsedkyně (bc. politologie)
Marie Horynová – místopředsedkyně (bc. sociologie)
Dagmar Zaoralová – hospodářka (bc. politologie)
Vojtěch Cink – tajemník (bc. obecná lingvistika – mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – francouzština)
Martin Kodada – koordinátor studentských spolků (mgr.. politické teorie, studia nových médií)

Kristína Barlová – radní (bc. filozofie)
Matyáš Hatcher – radní (bc. historie – evropská studia)
Lucy Chillari – radní (bc. bohemistika pro cizince)
Matyáš Kreuzzieger – radní (bc. politologie)
Eliška Nosková – radní (bc. sociologie)
Eliáš Rusnok – radní (bc. religionistika)
Denis Šoun – radní (bc. filozofie – sociologie)

 

Jakub Gogela – řídící revizní komisař (bc. politologie, filozofie, dějiny antické civilizace)
Tomáš Profous – revizní komisař (mgr. sociologie)
Matěj Mikuláš Suchan – revizní komisař (bc. anglistika – amerikanistika) )

Úvod > Aktuality > Složení Studentské rady FF UK v AR 2023/24