Výsledky voleb do SR v rámci spolkového kolegia 2018

Spolkové kolegium podle stanov Studentského fondu FF UK, z. s., volí 5 členů výkonného orgánu Studentského fondu FF UK, z.s., Studentské rady FF UK.

Spolkové kolegium se dne 30. října 2018 sešlo usnášeníschopné v počtu zástupců 10 spolků: Studentský Majáles, PAKET, Charlie, VeSS, Praxis, Polis, Spolek Studentů historie, PSS ČAS, Madžlis, Přetlak.

Spolkové kolegium ustavilo volební komisi ve složení:

David Pavlorek, Jiří Pilip.

Volba probíhala do dne 2. listopadu 2018 do 16:00. Po konání spolkového kolegia se voleb nezúčastnil žádný další spolek.

Bylo vydáno 10 hlasovacích lístků, odevzdáno 10 hlasovacích lístků, z toho 10 platných.

Do Studentské rady FF UK byli zvoleni:

  1. Tomáš Konečný, 2. roč. Ph.D. Historie, moderní hospodářské dějiny 9 hlasů
  2. Petr Vondráček, 2. roč. Bc. Historie-evropská studia 8 hlasů
  3. Barbora Wilke, 1. roč. Bc. Pedagogika 8 hlasů
  4. Bronislav Poul, 6. roč. Bc. Etnologie 7 hlasů
  5. Elizabeth Wagebaertová, 3. roč. Bc. ČJL, 2. roč. Bc. Nederlandistika 7 hlasů
Úvod > Aktuality > Výsledky voleb do SR v rámci spolkového kolegia 2018