Stanovisko Studentské rady FF UK k plánovanému koncertu ve Veroně

Letošní výročí sebeupálení se Jana Palacha je o něco významnějším než výročí předešlá. Je tomu totiž celých 50 let od činu, který otřásl světem. Je proto zřejmé, že bude tomuto výročí dáváno mnohem více pozornosti než výročím předešlým.

S rozhořčením jsme přijali zprávu, kterou přinesl list La Repubblica a v návaznosti na něj česká media (viz např. iRozhlas, Novinky.cz), o chystaném koncertu ve Veroně, na kterém mají participovat hudební uskupení napojená na italskou krajní pravici. Jakožto členové a členky Studentské rady FF UK, tedy organizace, jež každoročně Palachův čin připomíná, se zásadním způsobem proti tomuto koncertu ohrazujeme. Za zcela odsouzeníhodné pak považujeme záštitu oficiálních míst, v tomto případě provincie Verona, nad tímto koncertem.

Palachův odkaz je i dnes stále živým, proto je potřeba v této souvislosti si připomenout, co je základním prvkem tohoto odkazu, který je více než jednoznačný. Jana Palacha, studenta Filozofické fakulty, motivovala k jeho radikálnímu činu touha po demokracii a humanitě. Hnutí identity a další krajně pravicová uskupení dezinterpetují tento Palachův odkaz již svou vlastní existencí. Je proto nemyslitelné a zcela nežádoucí, aby byl Palach takovýmito hnutími oslavován.

Italské dějiny jsou poznamenány epochou fašismu, avšak dnešní Itálie stojí na hodnotách demokracie, lidské svobody a rovnosti, tedy na hodnotách zcela neslučitelných s fašistickým hnutím. My, studenti a studentky FF UK, s těmito hodnotami zcela souzníme, a jednohlasně říkáme NE koncertu ve Veroně.

 

Toto stanovisko bylo oficiálně rozesláno následujícím institucím a médiím: Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Velvyslanectví České republiky v Římě, město Verona, Italský kulturní institut v Praze, České centrum v Miláně, tisková agentura ANSA, tisková agentura AGI, La Repubblica, Verona Sera, Corriere Veneto, Verona – In, ČTK, iRozhlas, Novinky.cz, Aktuálně.cz, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Anglická verze stanoviska: English+version.

Italská verze stanoviska: Italian+version.

 

Podporu tomuto stanovisku dne 4. ledna 2019 vyjádřilo vedení Univerzity Karlovy, vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a ředitelka Českého centra v Miláně.

 

V návaznosti na toto stanovisko byla dne 5. ledna 2019 též zveřejněna petice proti zneužívání odkazu Jana Palacha italskými extremisty. Petici je možné si přečíst (v anglické, české a italské verzi) a podepsat zde: https://bit.ly/2CPm5fo.

 

Studentská rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Úvod > Aktuality > Stanovisko Studentské rady FF UK k plánovanému koncertu ve Veroně