try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Z novinkového systému

Syndikovat obsah
Veřejný kanál novinek studentské rady FFUK
Aktualizace: 1 hodina 38 min zpět

Akce: Setkání Charlie (23. 2. 2016)

21. Únor 2016 - 4:00

Charlie, queer spolek Univerzity Karlovy vás zve na akci: Setkání Charlie.

Přijďte na setkání Charlie! Všichni jste vítáni!

Členové a členky Charlie se schází každé úterý v jednom z pražských podniků, aby reflektovali své zážitky z poslední doby, bavili se a sdíleli své životní příběhy. Cílem je pobýt spolu, sdílet zážitky, přijít na jiné myšlenky po pracovním/školním dni a třeba se i seznámit s novými lidmi!

Vážně-nevážně o všem, co se týká gayů, leseb, bi a trans osob a dalších - tedy vlastně nás všech.

Pokud nás nebudeš moci najít, zavolej na +420 723 547 662.

Akce bude probíhat v úterý 23. února 2016 od 20:00 hodin v Café Neustadt (Karlovo náměstí 1/23, Praha).

Více na: https://www.facebook.com/events/1138500042841482/

Akce: JAK SE POZNÁ SPRÁVNEJ CHLAP? maskulinity - různé podoby sociálního konstruktu (25. 2. 2016)

21. Únor 2016 - 4:00

Feministická společnost UK vás zve na sérii kratších přednášek a panelovou diskuzi JAK SE POZNÁ SPRÁVNEJ CHLAP? maskulinity - různé podoby sociálního konstruktu.

Série kratších přednášek a panelová diskuze o různých podobách "maskulinity" v současné společnosti.

Na akci vystoupí:
Damian Machaj - Transparent Prague
Iva Baslarová - "Nebezpečné maskulinity": konstrukce mužských hrdinů ve fan fiction dívčích autorek
Nina Fárová - Není učitel jako učitel(ka) - maskulinita ve feminizovaném prostředí
Zdeněk Sloboda - Za vším hledej ... muže: Maskulinita jako středobod genderového a sexuálního řádu

diskuzi bude moderovat Tereza Zvolská

Akce bude probíhat ve čtvrtek 25. února 2016 v PRÁM (Čerpadlova 4b, Praha) od 18:00 hod.

Více na: https://www.facebook.com/events/1547864685507896/

Interdisciplinární odborný festival Tváře migrace (22. 1. - 25. 2. 2016)

21. Únor 2016 - 4:00

Spolek studentů historie FF UK váz zve na Interdisciplinární odborný festival Tváře migrace.

Migrace je nejen aktuálně hodně diskutovaným společenským problémem, nýbrž i jevem, který prostupuje takřka všemi podstatnými oblastmi lidské kultury – od nejranějších dějin až do současnosti. Jako takový fenomén tvoří rovněž výzvu teoretickým konceptům a bádání v humanitních vědách.

Interdisciplinární odborný festival Tváře migrace jsme pojali jako mnohaoborovou vědeckou akcí, která v průběhu několika dnů nabídne přednášky a semináře zaměřené na reflexi a zkoumání setkávání kultur, vztahu „cizinectví“ a „našinectví“ či historických i sociálních příčin a následků migrace. Pestrý program otevře všem zájemcům možnost nahlédnout na tyto fenomény z perspektivy historických věd, filosofie, politologie, religionistiky a filologických oborů. Odbornou část festivalu doplní program kulturní: filmová promítání a literární čtení.

Akce se uskuteční na půdě Filozofické fakulty UK. Na její organizaci se podílí Spolek studentů historie FF UK, Filosofický spolek Praxis, Politologické sdružení POLIS a Pražský religionistický spolek.

Více na: https://www.facebook.com/events/1195760977118731/http://www.ffabula.cz/cs/akce-projekty/prednaskovy-den/tvare-migrace/o-festivalu/

Filmová promítání příští týden (15. 2. - 21. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 2:00

Charlie, queer spolek UK, vás zve na promítání britsko-amerického filmu VIKTOR, VIKTORIE / VICTOR VICTORIA (1982)

Místo: Velký sál v hlavní budově Pedagogické fakulty UK,

Nemůžete nás najít? -> +420 723 547 662

Popis:
Muzikálová komedie VICTOR VICTORIA (1982) byla natočena v době, kdy byl tento žánr ve filmových kruzích všeobecně považován za mrtvý. Přestože se VICTOR VICTORIA odehrává v Paříži roku 1935, evokuje spíše prostředí nočního Berlína 20.let 20. století, prostředí libující si v odlišnostech a senzacích. Muzikál byl inspirován německým filmem VIKTOR UND VIKTORIA (1933) a muzikálová verze se objevila v USA nejdřív v jevištním zpracování na Brodwayi. I přes dobu nepřející muzikálům byl VICTOR VICTORIA úspěšný u kritiky i diváků. Z celkem 7 nominací na Oscara získal jednoho (Henry Macini - hudba) a z 5 nominací na Zlatý Glóbus rovněž jednoho (Julie Andrews - nejlepší herečka).

Filmové promítání bude probíhat v úterý 16. února 2016 od 19:00 hod. ve Velkém sále v hlavní budově Pedagogické fakulty UK (Magdalény Rettigové 4, Praha).

Více na: https://www.facebook.com/events/529638503885393/

 

 

Filmový klub Feministická společnost UK / Charles University Feminist Society vás zve na druhé promítání v tomto akademickém roce na film Manželka za 50 ovcí.

I tentokrát jsme zvolili blízkovýchodní tematiku, budete mít tedy možnost shlédnout dokumentární film Manželka za 50 ovcí, jehož autorem je švédsko-íránský režisér Nima Sarvestani.

Délka filmu: 52 minut

O filmu: http://www.promitejity.cz/detail-filmu/6-manzelka-za-50-ovci

Po promítání následuje debata, jejímž hostem bude Fatima Rahimi (publicistka, studentka) - zde odkaz na její články z DR: http://denikreferendum.cz/autor/1074-fatima-rahimi

Na akci bude veganské občerstvení.

Filmové promítání bude probíhat ve středu 17. února 2016 od 20:00 hod. v Autonomním sociálním centru Klinika (Jeseniova 60, Praha).

Více na: https://www.facebook.com/events/931817266914915/

Představení knihy Josefa Petráně: Filozofové dělají revoluci (18. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 2:00
Spolek studentů historie FF UK vás zve na představení knihy Josefa Petráně: Filozofové dělají revoluci.  

Spolek studentů historie FF UK srdečně zve na další díl z cyklu „Představení knihy“, v rámci kterého vybírá zajímavá nová historická díla, jež by neměla ujít pozornosti.

Tentokrát s knihou prof. Josefa Petráně Filozofové dělají revoluci zůstaneme tematicky na půdě FF UK a časově se vrátíme k 25. výročí sametové revoluce, při jehož příležitosti byla kniha vydána.

S radostí vám můžeme sdělit, že hostem diskuse bude sám autor, prof. Josef Petráň.

Místo koreferentů pak přijali prof. Jan Rychlík a prof. Eduard Maur.

Moderování se ujme Marta Harasimowicz.

Představení knihy bude probíhat ve čtvrtek 18. února 2016 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha) v místnosti číslo 200.

Více na: http://www.ff.cuni.cz/udalost/predstaveni-knihy-josefa-petrane-filozofove-delaji-revoluci/https://www.facebook.com/events/1681269385485222/

Veřejná přednáška: Prof. Pavel Vlček: Luteránská sakrální architektura v předbělohorských Čechách (17. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 2:00
Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Lutherova společnost vás zve na veřejnou přednášku Prof. Pavla Vlčka: Luteránská sakrální architektura v předbělohorských Čechách.   Veřejná přednáška zaměřená na významné protestantské stavby konce 16. a počátku 17. století v Čechách. Zvláštní pozornost bude věnována kostelu sv. Petra a Pavla v západočeských Kralovicích, dále luteránskému kostelu Nejsvětější Trojice (dnes Panny Marie Vítězné) na Malé Straně v Praze, a to ve srovnání s katolickým mariánským kostelem ve Staré Boleslavi (oba jsou pravděpodobně dílem jednoho architekta). Opomenuty nebudou ani dva pražské staroměstské kostely počátku 17. století, luteránský kostel Spasitele (U Salvátora) a sbor českých bratří u sv. Šimona a Judy.   Veřejná přednáška se bude konat ve středu 17. února 2016 od 18:00 hod. Husova 4a, Praha 1-Staré Město (Akademické konferenční centrum).   Více na: http://www.ff.cuni.cz/udalost/prof-pavel-vlcek-luteranska-sakralni-architektura-predbelohorskych-cechach/http://ce.ff.cuni.cz/CE-1.html

Soubor Přednášek Martina Henzelmanna (Slavistický institut, Technická univerzita v Drážďanech) (17. - 18. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 2:00
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK vás zve na soubor přednášek Martina Henzelmanna.   Soubor přednášek se bude vždy konat na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha) v místnosti číslo 18.   Soubor přednášek:   17. února 2016 od 16:00 hod. "Slovotvorba v češtině" Anotace: Hlavním předmětem nauky o tvoření slov je analýza procesů, pomocí kterých se tvoří nová slova. Zjišťujeme při tom jak základní části slov, tak i jiné části, tvořící nové lexikální formy. Přednáška poskytuje přehled důležitých tendencí v rámcích slovotvorby a jejich výzkum na příkladě češtiny.   17. února 2016 od 18:00 hod. "Morfologie současné ruštiny (přednáška v ruském jazyce)"   18. února 2016 od 16:00 hod. "Slovanské mikrojazyky" Anotace: Slovanské mikrojazyky jsou poměrně malé jazykové nebo nářeční formy, které mají vlastní písemné památky. Vývoj těchto jazyků či nářečních variant je někdy velmi dynamickým procesem. V přednášce budou představeny slovanské mikrojazyky a poukázáno na dynamiku jejich vývoje.   18. února 2016 od 18:00 hod. "Jazykový a kulturní vývoj Bunjevců v Srbsku" Anotace: Ve slavistickém bádání o mikrojazycích nezaujímá dosud bunjevština pevné místo. Bunjevci mluví novoštokavským nářečím, které má i písemnou tradici, ale dosud není standardizováno. Po roce 1990 o to byly učiněny pokusy, ale přesto se i dnes klade často otázka po jazykovém statusu této variety.   Více na: http://www.ff.cuni.cz/udalost/prednaska-martina-henzelmanna-slavisticky-institut-technicka-univerzita-drazdanech-slovotvorba-cestine/ http://www.ff.cuni.cz/udalost/prednaska-martina-henzelmanna-slavisticky-institut-technicka-univerzita-drazdanech-morfologie-soucasne-rustiny-prednaska-ruskem-jazyce/ http://www.ff.cuni.cz/udalost/prednaska-martina-henzelmanna-slavisticky-institut-technicka-univerzita-drazdanech-slovanske-mikrojazyky/ http://www.ff.cuni.cz/udalost/prednaska-martina-henzelmanna-slavisticky-institut-technicka-univerzita-drazdanech-jazykovy-kulturni-vyvoj-bunjevcu-srbsku/  

Diskuze: Muzikologové mimo zdi akademie (17. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 2:00

Ústav hudební vědy FF UK si vás dovoluje pozvat na diskusi s absolventy oboru hudební věda, kteří se úspěšně uplatnili i mimo akademickou sféru.

Pozvání přijali:

Mgr. Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie
Mgr. Petra Součková, knižní redaktorka a terapeutka http://www.hlinenepole.cz
Doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, Ph.D., hudební skladatel, pedagog, producent, performer http://michalrataj.com
Mgr. MgA. Miroslav Srnka, hudební skladatel http://www.srnka.cz

 

Diskusi moderuje ředitel Ústavu hudební vědy FF UK Mgr. Marc Niubo, Ph.D.

Diskuze bude porbíhat ve středu 17. února 2016 od 14:30 hod. na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha) v místnosti číslo 104).

Více na: http://musicology.ff.cuni.cz/http://www.ff.cuni.cz/udalost/muzikologove-mimo-zdi-akademie/

Kde jsou ženy ve vědě? Projekce filmu a pozvánka na celosemestrální kurz (16. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 2:00
Odborná skupina pro historii astronomie České astronomické společnosti ve spolupráci s Centrem genderových studií, Ústavem české literatury a komparatistiky, Katedrou filmových studií a Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vás zvou na projekci filmu a pozvánku na celosemsetrální kurz Kde jsou ženy ve vědě?  

Připomeňme si Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, vyhlášený OSN na 11. 2., a Rok vědy 2016 vyhlášený Wikipedií.

Při této příležitosti zveme na českou premiéru filmu režisérky Lenky Moravčíkové-Chovanec Ludmila Pajdušáková – astronomka o pozoruhodné slovenské hvězdářce (1916–1979) a diskusi k němu. Seminář se koná za účasti předsedy České astronomické společnosti Ing. Jana Vondráka, DrSc., Dr.h.c., čestného předsedy České astronomické společnosti RNDr. Jiřího Grygara, CSc., a dalších významných hostů.

Seminář je zároveň zahájením celosemestrálního kurzu (volitelným pro FF UK a UK), který buduje elektronickou databázi Ženy ve vědě v českých zemích do roku 1945 (viz sylabus na http://www.ff.cuni.cz/udalost/kde-jsou-zeny-ve-vede-projekce-filmu-pozvanka-na-celosemestralni-kurz/)

Projekce filmu bude probíhat v úterý 16. února 2016 od 19:00 hod. na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha) v místnosti č. 429 (filmový sál).

Více na: http://www.ff.cuni.cz/udalost/kde-jsou-zeny-ve-vede-projekce-filmu-pozvanka-na-celosemestralni-kurz/

Akce: Útěky na desku (16. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 2:00

Studentská rada FF UK vás zve na akci Útěky na desku.

Studentská rada Vás zve na tradiční "Útěky na desku". Přijďte si zahrát nějakou z her z depozitu StRady či si přineste vaši vlastní. 

Hry k dispozici:
6 BERE!, ACTIVITY 2, AGRICOLA, BANG! + MĚSTO DUCHŮ, BLAFUJ, CARCASSONNE, CITADELA, DIXIT (Odyssey, Journey, Quest, Memories), DUCH, EVROPA, FANTOM, GO, JENGA, JUNGLE SPEED, KARTY NA CANASTU, MAFIE, MAGNETIC (DISK GAME), MUNCHKIN, OSADNÍCI Z KATANU, PANDEMIC, PANIC LAB, POŠTOVNÍ KURÝR, SABOTÉR, SANKT PETERSBURG, SCRABBLE, SOUBOR HER (300), ŠACHY, TIK TAK BUM!

Nebo si přineste vaší oblíbenou.

Akce bude probíhat v úterá 16. února 2016 od 18:30 hod. v Bistro Bazaar na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha).

Více na: http://www.ff.cuni.cz/udalost/uteky-na-desku-3/https://www.facebook.com/events/174550332913659/

! Výuka v letním semestru 2015/2016 !

14. Únor 2016 - 2:00

Ve dnech 15. února až 13. května 2016 bude probíhat výuka v letním semestru na FF UK.

Veřejná schůze Studentského hnutí za solidaritu (17. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 2:00

Studentské hnutí za solidaritu a Studenti pomáhají vás zvou na veřejnou schůzi.

Znepokojuje vás současné směřování společnosti? Vadí vám nenávistná a xenofobní rétorika některých politiků a našeho prezidenta? Štve vás mediální obraz uprchlické krize? 

Pokud ano, nabízí se další otázka: Chcete to změnit?

Jestliže vás zajímá činnost Studentského hnutí za solidaritu, chtěli byste se dozvědět více a třeba se i zapojit, nebo máte svůj vlastní projekt, se kterým bychom vám mohli pomoci, dostavte se.

Veřejná schůze se bude konat ve středu 17. února 2016 od 20:00 hod. v Bar ONCE upon a time (Budečská 18, Praha).

Více na: http://studentizasolidaritu.ff.cuni.cz/cs/https://www.facebook.com/studentskehnutizasolidaritu/https://www.facebook.com/Studentshelprefugees/

Seminář: ERASMUS+ ANEB JAK NA TO? (16. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 2:00

Informační, poradenské a sociální centrum UK vás zve na seminář ERASMUS+ ANEB JAK NA TO?

Seminář je určen všem studentům Univerzity Karlovy, kteří by v průběhu svého studia rádi absolvovali studijní pobyt na zahraniční univerzitě, a to prostřednictvím programu ERASMUS+.

Registrace: http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=315

Seminář se bude konat v úterý 16. února 2016 od 13:00 hod. v zelené posluchárně (Celetná 20, Praha).

Více na: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-1.htmlhttps://www.facebook.com/IPC.UK/?fref=ts

Interdisciplinární odborný festival Tváře migrace (22. 1. - 25. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 0:00

Spolek studentů historie FF UK váz zve na Interdisciplinární odborný festival Tváře migrace.

Migrace je nejen aktuálně hodně diskutovaným společenským problémem, nýbrž i jevem, který prostupuje takřka všemi podstatnými oblastmi lidské kultury – od nejranějších dějin až do současnosti. Jako takový fenomén tvoří rovněž výzvu teoretickým konceptům a bádání v humanitních vědách.

Interdisciplinární odborný festival Tváře migrace jsme pojali jako mnohaoborovou vědeckou akcí, která v průběhu několika dnů nabídne přednášky a semináře zaměřené na reflexi a zkoumání setkávání kultur, vztahu „cizinectví“ a „našinectví“ či historických i sociálních příčin a následků migrace. Pestrý program otevře všem zájemcům možnost nahlédnout na tyto fenomény z perspektivy historických věd, filosofie, politologie, religionistiky a filologických oborů. Odbornou část festivalu doplní program kulturní: filmová promítání a literární čtení.

Akce se uskuteční na půdě Filozofické fakulty UK. Na její organizaci se podílí Spolek studentů historie FF UK, Filosofický spolek Praxis, Politologické sdružení POLIS a Pražský religionistický spolek.

Více na: https://www.facebook.com/events/1195760977118731/http://www.ffabula.cz/cs/akce-projekty/prednaskovy-den/tvare-migrace/o-festivalu/

Akce: Dýchánek (15. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 0:00

Librain - Spolek studentů ÚISK vás zvou na posezení se studenty a kantory.

Samozřejmě, že ne vše se na Dýchánku točí kolem nápojů, jak bylo řečeno tombola bude, ale dále také připravujeme soutěže, tak si najděte někoho do dvojičky a těšte se na znalostněsociální hry!

Akce bude probíhat v pondělí 15. února 2016 od 19:00 v Zázemí (Bartolomějská 13, Praha).

Akce: Edupoint: Peďák+ aneb Co změnilo svět vzdělávání (16. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 0:00

EDUin a Skautský institut vás zvou na akci Edupoint: Peďák+ aneb Co změnilo svět vzdělávání.

Tomáš Feřtek představí svoji novou knihu o zásadních faktorech formujících současné vzdělávání. Řeč bude především o neurovědě, technologiích a sociálních nůžkách jako třech hlavních faktorech a často i kořenech největších problémů dnešního školství.

Peďák+ je nabídkou pro studenty učitelských oborů různých fakult. Chceme jim zprostředkovat další zkušenosti z praxe. Obsahem setkání budou například workshopy na téma hlasové výchovy, psychohygieny, řešení případových studií (dítě či třída s problémem), praktické tipy a triky do výuky.

Akce bude probíhat v úterý 16. února 2016 od 17:00 hod. ve Skautském institutu (Staroměstské náměstí 4, Praha).

Více na: https://www.facebook.com/events/947348295356395/

Akce: Reprezentační ples 2016, aneb FF a PedF na cestách! (24. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 0:00

Reprezentační ples 2016, aneb FF a PedF na cestách! 

Tradiční - netradiční ples v Kongresovém centru na Vyšehradě, na kterém nesmíte chybět! 

Můžete se těšit na velkolepou párty kolem světa, která se ponese v duchu objevování cizích kultur a cestovních slastí či strastí…

Čeká vás večer plný dobré nálady, vtipných scének, dobrého pití a taneční hudby. Nebude samozřejmě chybět ani bohatá tombola

a spousta další zábavy. 

K tanci i k poslechu bude hrát náš skvělý ZatrestBand!

Samozřejmě divoká afterparty nesmí po plese chybět, a tak ani tady vás o ni neochudíme. Bude se konat hned po plese v Madona music baru.

Více na: https://www.facebook.com/events/628417070595283/http://ples2016.cz/

Info: Setkání dobrovolníků zapojených do pomoci uprchlíkům s vedením FF UK

14. Únor 2016 - 0:00

Milé dobrovolnice, milí dobrovolníci,

Filozofická fakulta UK si nesmírně váží obětavé dobrovolnické pomoci, kterou uprchlíkům v Čechách i na Balkáně poskytují naši studenti a pedagogové. Jsme hrdí, že patříme mezi ty fakulty UK, které volání potřebných vyslyšely a již řadu měsíců pomáhají v detenčních zařízeních, na pražském hlavním nádraží či vyjíždějí přímo na Balkán.

Ráda bych se s vámi osobně setkala, jednak abychom jako fakulta získali přehled, v čem všem jsou naši dobrovolníci zapojeni, a jednak abychom společně hledali konkrétní způsoby, jak vaši práci podpořit, například formou stipendií částečně pokrývajících vaše náklady.

Pokud jste tedy zapojeni v nějaké formě dobrovolnické pomoci, kontaktujte prosím Studentské hnutí za solidaritu (studenti.zasolidaritu@gmail.com) s informací, o jaké aktivity se jedná. Na základě těchto informací svolám schůzku dobrovolníků s vedením fakulty.

Těším se na setkání s vámi.

Mirjam Friedová, děkanka FF UK

 

Více na: http://www.ff.cuni.cz/2016/02/setkani-dobrovolniku-zapojenych-pomoci-uprchlikum-vedenim-ff-uk/

Jeden den s fyzikou (11. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 0:00
Jeden den s fyzikou

Specializovaný Den plný přednášek, exkurzí, experimentů prostě neobvyklé setkání s fyzikou v historických budovách MFF UK na Karlově a v areálu MFF UK v Troji. Tradiční akce, kterou pořádáme pro středoškoláky a jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti, doplňuje svým zaměřením Den otevřených dveří. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty MFF UK.

Začátek akce 11. února 2016 v 08:00 Konec akce 11. února 2016 v 16:00 Podtitul aneb ukázka toho, jakou vědu děláme na Matfyzu ve fyzice Organizátor Mgr. Karel Kolář Email na organizátora kolar@dekanat.mff.cuni.cz Telefon na organizátora 221912610 Webové stránky http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jdf/ Místo konání akce Budovy MFF UK na Karlově a v areálu MFF UK v Troji Cílová skupina Veřejnost Rezervace ne Vstupné ne Bezbariérový přístup částečně

Akce: New Media Inspiration 2016 (13. 2. 2016)

14. Únor 2016 - 0:00

Studia nových médií FF UK vás zve na akci New Media Inspiration 2016.

„To za nás nebývalo.“ vs. “Tomu vy nemůžete rozumět.“ Starší vs. mladší. Proč si mezi sebou často nerozumí? Sotva si všichni marketéři, personalisté, pedagogové a další zvykli na generaci Y, už tu máme generaci Z. Co bude dál? Začneme zase od áčka? Další ročník New Media Inspiration bude o generacích. Generaci X, Y, Z.

Akce bude probíhat v sobotu 13. února 2016 od 9 hod. na hlavná budově FF UK )nám. Jana Palacha 2, Praha).

Více na: http://www.ff.cuni.cz/udalost/media-inspiration-2016/http://www.tuesday.cz/akce/new-media-inspiration-2016/