Výsledky volebního spolkového kolegia 30. 10. 2019

VÝSLEDKY VOLEBNÍHO SPOLKOVÉHO KOLEGIA

Spolkového kolegia se dne 30. října 2019 zúčastnilo 9 spolků s hlasovacím právem: Studentský Majáles, Charlie, Spolek studentů historie (FFabula), PřeTlak, PSS ČAS, Polis, Praxis, WaFFle a nově přijatý spolek Centrum politických studií.

Ve volbě řídícího revizního komisaře byla ustavena volební komise ve složení Jiří Pilip, Zuzana Pospíšilová a Petr Vondráček. Kandidovali David Pavlorek a Jakub Vozáb. Bylo vydáno 8 hlasovacích lístků, odevzdáno také 8, z toho všechny platné. Jakub Vozáb obdržel 3 platné hlasy. David Pavlorek obdržel 5 platných hlasů a byl zvolen řídícím komisařem.

Ve volbě pěti členů Studentské rady FF UK byla ustavena volební komise ve složení Martin Jelínek, David Pavlorek, Zuzana Pospíšilová a Petr Vondráček. Bylo vydáno 9 hlasovacích lístků, odevzdáno také 9, z toho všechny platné.

DO STUDENTSKÉ RADY FF UK BYLI ZVOLENI:
1. Kateřina Dolínková, 1. roč. NMgr. Politické teorie – 9 hlasů
2. Anna Sálová, 1. roč. Bc. Filosofie – 7 hlasů
3. Jitka Černá, 2. roč. Bc. Andragogika – 6 hlasů
4. Tomáš Konečný, 3. roč. Ph.D. Moderní hospodářské a sociální dějiny – 6 hlasů
5. Tomáš Nalejvač, 3. roč. NMgr. Politické teorie – 5 hlasů (zvolen losem)

Do Studentské rady FF UK nebyli zvoleni:
6. Josef Havránek, 1. roč. Bc. Historie – 5 hlasů (nezvolen losem)
7. Tomáš Matys. 1. roč. Bc. ČJL + Historie – 3 hlasy

Úvod > Aktuality > Výsledky volebního spolkového kolegia 30. 10. 2019