Literární soutěž Jana Palacha

Studentská rada FF UK vyhlašuje u příležitosti 55. výročí sebeupálení Jana Palacha III. ročník studentské literární soutěže.

Účastníci

Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních a vysokých škol (středoškolské a vysokoškolské práce budou hodnoceny zvlášť).

Kategorie

  1. Vyprávění
  2. poezie
  3. esej

Téma

Ústředním tématem letošního ročníku je ztráta lidskosti. Soutěžní práce musí spadat do jednoho z šesti níže popsaných témat. Téma kategorie reportáž se liší od témat zbývajících kategorií.

Témata pro kategorie próza, poezie a esej:

  1. Jak se projevuje ztráta lidskosti v moderním světě? (V jakémkoliv smyslu)
  2. Jak zachránit lidskost? (Svou, či cizí)
  3. Co je to lidskost?

Rozsah soutěžních příspěvků

Esej: 3–10 normostran

Básně: Žádný limit

Vyprávění: 3–10 normostran

Kategorie hodnocení

Součástí hodnocení kvality bude gramatická správnost textu. Dále je důležité dodržet zadaný formát textu, což je například délka, nebo braní ohledu na konkrétní specifika žánrů. V neposlední řadě je hodnocena i originalita uchopení zadaného tématu, která může být hodnocena čestným uznáním.

Pravidla odevzdání

Příspěvky ve formátu .doc nebo .docx odevzdávejte do neděle 7. 1. 2023 na adresu sr@ff.cuni.cz. Díla zasílejte nepodepsaná. Své jméno a příjmení uveďte pouze v těle e-mailu, a to vč. jména instituce, na níž studujete (v rámci VŠ uveďte i fakultu). Příspěvek originálně pojmenujte (tj. ne „Soutěž” apod.).

Zasílejte pouze zatím nepublikovaná autorská díla, která nejsou přihlášená do jiné umělecké soutěže.

Počet příspěvků na jednoho autora / jednu autorku není omezen, díla však v takovém případě musí spadat do různých kategorií.

Ceny a vyhlášení výsledků

Příspěvky budou anonymně hodnoceny amatérskou porotou z řad studentů FF UK.

Zasláním příspěvku do soutěže autorky a autoři dávají souhlas s jeho publikací pod jménem a příjmením autorky/autora a s uvedením zaslaných osobních údajů. Nejzdařilejší příspěvky budou v rámci možností zveřejněny.

Výsledky budou zveřejněny na webu a sociálních sítích Studentské rady FF UK. Dále v později určený termín proběhne fyzické vyhlášení a veřejné autorské čtení všech prací. Autoři a autorky nejlepších příspěvků se mohou těšit na zajímavé ceny.

V případě jakýchkoliv nejasností či doplňujících dotazů se obracejte na stradaffuk@gmail.com

odkaz na FB událost

Úvod > Jan Palach > Literární soutěž Jana Palacha