Výsledky voleb do Studentské rady FF UK AR 2022/2023

Ve volbách do Studentské rady FF UK, uskutečněných dne 19. října 2022 od 16:00, volilo celkem 89 oprávněných voličů.

Zvoleni do Studentské rady FF UK byli v pořadí:

1) Viktorija Ljubovenko, 4. roč. Bc. Mezikulturní komunikace angličtina/ruština … 59 hlasů
2) Isabel Doláková, 3. roč. Bc. Sociologie … 54 hlasů
3) Miloš Hrůza, 2. roč. Bc. Historie … 54 hlasů
4) Matěj Mikuláš Suchan, 1. roč. Bc. Anglistika-amerikanistika … 45 hlasů
5) Barbora Haulíková, 1. roč. Bc. Politologie … 43 hlasů
6) Matěj Pejša, 1. roč. Bc. Sociologie … 43 hlasů
7) Jakub Gogela, 4. roč. Bc. Politologie, 1. roč. Bc. Filosofie-Řecká a latinská studia … 41 hlasů

Nebyli zvoleni a náhradníky Studentské rady FF UK se stávají:

8) Denis Šoun, 1. roč. Bc. Filosofie-Sociologie … 38 hlasů
9) Ladislav Dostál, 3. roč. Bc. Etnologie a kulturní antropologie … 30 hlasů
10) Matyáš Kreuzzieger, 1. roč. Bc. Politologie … 28 hlasů
11) Jakub Vašák, 1. roč. Bc. Sociologie … 28 hlasů
12) Přemek Bláha, 1. roč. Bc. Politologie … 18 hlasů

Pořadí zvolených kandidátů i náhradníků se stejným počtem hlasů bylo určeno losem.

Zvoleni do revizní komise byli v pořadí:

1) Martin Lundák, 3. roč. Ph.D. Historie – české dějiny (přerušené studium) … 56 hlasů
2) Pavel Petric, 2. ročník Ph.D. Historie – české dějiny … 40 hlasů
3) Mariana Zavadil, 4. roč. Bc. Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 39 hlasů

Nebyli zvoleni a náhradníky revizní komise se stávají:

4) Tomáš Konečný, 4. roč. Ph.D. Moderní hospodářské a sociální dějiny … 37 hlasů
5) Petr Ťoupalík, 2. roč. Ph.D. Politologie … 22 hlasů
6) Kristián Šimek, 1. roč. Bc. Angličtina a historie se zaměřením na vzdělávání (PedF UHK) … 16 hlasů

 

Všem zvoleným srdečně gratulujeme!

Úvod > Aktuality > Výsledky voleb do Studentské rady FF UK AR 2022/2023