Výsledky voleb do Studentské rady 2021

Ve volbách do Studentské rady FF UK uskutečněných od 21. října 2021 od 12:00 do 22. října 2021 do 23:59, a to prostřednictvím volební aplikace https://volby.strada.ff.cuni.cz, volilo celkem 169 oprávněných voličů.

Zvoleni do Studentské rady FF UK byli v pořadí:

1) Jakub Gogela   89 hlasů
2) Miloš Hrůza   79 hlasů
3) Martina Krauzová   74 hlasů
4) Michaela Chodounská   62 hlasů
5) Mikuláš Valeš   61 hlasů
6) Kateřina Rusnoková   60 hlasů
7) Kristián Šimek   56 hlasů

Ve volbách do revizní komise, které se konaly ve stejném termínu prostřednictvím téže aplikace, volilo celkem 150 oprávněných voličů.

Zvoleni do revizní komise byli v pořadí:

1) Martin Lundák   101 hlasů
2) Jakub Vozáb   84 hlasů
3) Bronislav Poul   50 hlasů

Nebyli zvoleni a náhradníky revizní komise se stávají:

4) Vlastimil Křišťan   40 hlasů
5) Zuzana Pospíšilová   33 hlasů

Úvod > Aktuality > Výsledky voleb do Studentské rady 2021