Volby do Studentské rady FF UK 2018

Přijďte na valnou hromadu Studentského fondu FF UK, z. s., která se bude konat ve středu 24. října 2018 od 16:00 v aule hlavní budovy FF UK (místnost č. 131).

BUDE SE VOLIT NOVÁ STUDENTSKÁ RADA FF UK!

Na čas valné hromady je vyhlášeno děkanské volno, takže budeme rádi, když věnujete několik drahocenných chvil této organizaci, která se dlouhodobě snaží pomáhat studentům, podporuje studentské spolky, připravuje či zprostředkovává různé kulturní zážitky a celkově se snaží zlepšovat podmínky studia a bytí na FF UK.

Kandidatura do Studentské rady se podává především na místě. Kandidovat je nicméně možné i v nepřítomnosti, instrukce k takové kandidatuře naleznete uvedeny níže.

Vyhlášení výsledků voleb bude zveřejněno prostřednictvím nástěnek, webových stránek, informačního mailu Novinkového systému a oficiálních profilů Studentské rady na sociálních sítích.

Velice bychom vás tímto chtěli požádat o účast na tomto shromáždění. Vaše účast zde je pro nás mimořádně důležitá, neboť ovlivní fungování Studentské rady a tedy i studentské dění na fakultě na celý rok.

Volit i kandidovat má právo každý student naší fakulty. Budeme vám tedy velice vděční, pokud přijdete a využijete tak tuto příležitost jako jednu z významných možností, jak se aktivně podílet na správě naší akademické obce. Volit se bude také tříčlenný kontrolní orgán Studentské rady, tj. revizní komise, kam mohou kandidovat také absolventi FF UK.

Pokud byste nicméně měli zájem kandidovat do Studentské rady FF UK v nepřítomnosti, pak je třeba zaslat na adresu sr@ff.cuni.cz svoji žádost o kandidaturu, ve které uvedete své jméno, datum narození, místo trvalého bydliště, dále pak ročník, formu (Bc./Nmgr./Mgr./Ph.D.) a obor svého studia na FF UK. K této žádosti můžete připojit i svoji fotografii a svůj program v maximálním rozsahu 1800 znaků včetně mezer; v takovém případě v rámci prezentace kandidátů bude přečten zaslaný volební program a zajištěna prezentace fotografie.

Přihlásit se můžete také na facebookovou událost k těmto volbám: https://www.facebook.com/events/373354513203510/.

Budeme se na vás těšit!

Vaše Studentská rada FF UK

Úvod > Aktuality > Volby do Studentské rady FF UK 2018