Volby do SR a to, proč k nim jít

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve středu 23. října 2019, od 16:00 v aule hlavní budovy FF UK (P131) proběhnou volby do Studentské rady FF UK. Proč do Studentské rady FF UK volit, případně a kandidovat?

Studentská rada FF UK (zkráceně SR či StRada) je především informačně-poradenským orgánem studentů, zastřešujícím a servisním orgánem pro spolkovou činnost na fakultě a jejím hlavním účelem je chránit práva a zájmy studentů. Volbou do Studentské rady sami můžete na fakultě něco pozitivně ovlivnit, rozhodnout o tom, kdo vás bude v daném roce před fakultními orgány zastupovat, sami se rozhodnout něco změnit anebo alespoň vyjádřit Studentské radě legitimitu a podporu v její činnosti.

A co pro vás konkrétně děláme?

A možná jsme ještě na řadu věcí zapomněli. A samozřejmě Studentská rada reaguje na vaše iniciativy a noví studentští radní si mohou předsevzít i další cíle.

Pro fungování Studentské rady FF UK na další rok je proto mimořádně důležitá vaše hojná účast, a i z toho důvodu je za tímto účelem zítra od 16:00 vyhlášeno děkanské volno. Kandidatury se podávají na místě (k tomu více informací zde: https://strada.ff.cuni.cz/volby-do-studentske-rady-ff-uk-2019/). Předpokládaná doba konce voleb do Studentské rady je 17:30. Výsledky budou vyhlášeny ještě téhož dne.

Budeme se na vás těšit!

Vaše Studentská rada

Úvod > Aktuality > Volby do SR a to, proč k nim jít