Valná hromada SF FF UK, z. s., a volby do Studentské rady

Valná hromada Studentského fondu FF UK, z. s. proběhne tuto středu 19. října 2022 od 16.00 v aule hlavní budovy FF UK (P131).

Může jít o obrázek text, kde se píše VOLBY DO STUDENTSKÉ RADY FF UK Valná hromada Studentského fondu FF UK,z. S. Kdy: 10 2022, 16.00 Kde: P131 V čase konání valné hromady je pro akademickou obec vyhlášeno dekanské volno. udentska StRada 2 FFUK

V rámci valné hromady proběhnou volby do StRady. Z těchto voleb vzejde 7 nových radních a 3 členové revizní komise na AR 2022/2023.

Právo volit i kandidovat má každý student a každá studentka FF UK (včetně doktorandů). Budeme vám tedy velice vděční, pokud přijdete, a využijete tak tuto příležitost jako jednu z významných možností, jak se aktivně podílet na správě naší akademické obce.

VOLBY

Volby proběhnou během konání valné hromady Studentského fondu FF UK, z. s., která začne ve středu 19. října 2022 v 16:00. Během konání valné hromady je pro studenty vyhlášeno děkanské volno. Předpokládá se, že volby budou ukončeny v 17:30.

Vyhlášení výsledků voleb bude zveřejněno prostřednictvím nástěnek, webových stránek, informačního mailu Novinkového systému a oficiálních profilů Studentské rady na sociálních sítích.

KANDIDATURA

Kandidát při svojí kandidatuře na valné hromadě uvádí ročník, formu (Bc./NMgr./Mgr./Ph.D.) svého studia a studijní program, který studuje.

Každý kandidát je povinen volební komisi během konání valné hromady nahlásit datu

m narození a místo trvalého bydliště (tyto informace jsou neveřejné a slouží pro účely pořízení oficiálního protokolu z voleb) a dále kontaktní e-mail, kterým je možné se s kandidátem spojit.

Každému kandidátovi bude během valné hromady umožněno pronést kandidátský projev o délce zhruba tři minuty, ve kterém bude mít možnost se představit.

Do revizní komise mohou kandidovat také absolventi a bývalí studenti FF UK.

Kandidatura v nepřítomnosti

Kandidaturu v nepřítomnosti na valné hromadě konané v aule hlavní budovy FF UK ve středu 19. října 2022 je možné oznámit na adresu sr@ff.cuni.cz. Taková kandidatura bude přijata pouze tehdy, budou-li poskytnuty všechny náležitosti uvedené v 1. a 2. odstavci těchto informací pro kandidáty nejpozději do středy 19. října 2022 do 16:00. Pokud kandidát zároveň s tím poskytne též již svoji volební prezentaci do délky 1 800 znaků včetně mezer a fotografii, bude toto na místě také odprezentováno.

V případě kandidatury v nepřítomnosti je také nutné výslovně v mailu uvést, do kterého orgánu Studentského fondu chcete kandidovat (jestli do studentské rady, nebo do revizní komise).

 

 

ZÚČASTNĚTE SE VOLEB, JE TO DŮLEŽITÉ!

Ovlivníte tím studentský a spolkový život na další rok a pomůžete tím ke zlepšování fungování naší fakulty!

Přihlásit se můžete také na facebookovou událost k těmto volbám: facebook.com/events/418529296884841.

 

 

Budeme se na vás těšit!

Vaše Studentská rada FF UK

 

 

Úvod > Aktuality > Valná hromada SF FF UK, z. s., a volby do Studentské rady