Valná hromada SF FF UK, z. s. a volby do Studentské rady

Valná hromada Studentského fondu FF UK, z. s. proběhne tuto středu 20. října 2021 od 16.00 v aule hlavní budovy FF UK (P131).

V rámci valné hromady budou zahájeny volby do StRady. Princip hlasování zůstává stejný, volit však letos bude možné jen online. Více o hlasování i kandidatuře a kandidatuře v nepřítomnosti viz níže.

Právo volit i kandidovat má každý student a každá studentka FF UK.

VOLBY
Samotné volby proběhnou elektronicky, a to prostřednictvím aplikace: volby.strada.ff.cuni.cz. Do aplikace se přihlásíte prostřednictvím přihlašovacích údajů do Centrální autentizační služby UK (CAS), tedy stejných údajů, které používáte pro vstup do SIS.

Volební aplikace pro volby bude spuštěna ve čtvrtek 21. října 2021 ve 12.00 a hlasování bude ukončeno v pátek 22. října 2021 v 18.00.

KANDIDATURA
Kandidát při svojí kandidatuře na valné hromadě uvádí ročník, formu (Bc./NMgr./Mgr./Ph.D.) svého studia a studijní program, který studuje, a následně mu/jí bude poskytnut přiměřený časový prostor pro kandidátský projev v délce zhruba 3 minuty.

Každý kandidát je povinen volební komisi během konání valné hromady nahlásit datum narození a místo trvalého bydliště (tyto informace jsou neveřejné a slouží pro účely pořízení oficiálního protokolu z voleb) a dále kontaktní e-mail, kterým je možné se s kandidátem spojit.

Každému kandidátovi bude umožněna volební prezentace přístupná z volební aplikace. Stanovený maximální rozsah je jedna fotografie a text v editovatelném formátu o maximální délce 1 800 znaků včetně mezer (text smí obsahovat základní formátování a internetové odkazy). Svoje prezentace mohou kandidáti zasílat na adresu sr@ff.cuni.cz. Tyto údaje lze zasílat nejpozději do čtvrtka 21. října 2021, později zaslané prezentace nebudou zveřejněny.

kandidatura v nepřítomnosti
Kandidaturu v nepřítomnosti na valné hromadě konané v aule hlavní budovy FF UK ve středu 20. října 2021 je možné oznámit na adresu sr@ff.cuni.cz. Taková kandidatura bude přijata pouze tehdy, budou-li poskytnuty všechny náležitosti uvedené v 1. a 2. odstavci těchto informací pro kandidáty nejpozději do středy 20. října 2021 do 16:00. Pokud kandidát zároveň s tím poskytne též již svoji volební prezentaci do délky 1 800 znaků včetně mezer a fotografii, bude toto na místě také odprezentováno.

 

ZÚČASTNĚTE SE VOLEB, JE TO DŮLEŽITÉ!
Ovlivníte tím studentský a spolkový život na další rok a pomůžete tím ke zlepšování fungování naší fakulty!

Úvod > Aktuality > Valná hromada SF FF UK, z. s. a volby do Studentské rady