Soutěž o návrh nového Novinkového systému

Studentská rada FF UK vyhlašuje soutěž na návrh internetových stránek Novinkového systému Studentské rady FF UK. Autor vítězného návrhu obdrží 40 000 Kč, po vzájemné dohodě může být tato částka navýšena. Uzávěrka pro podání návrhů je 31. 1. 2018. Návrhy zasílejte prostřednictvím emailové adresy sr@ff.cuni.cz.

Novinkový systém slouží jako databáze členů, multifunkční mailinglist a informační portál s aktualitami o dění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Aktuální podobu novinkového systému si můžete prohlédnout zde: http://sml.strada.ff.cuni.cz/.

Podrobné podmínky soutěže naleznete zde:
https://drive.google.com/…/1ZxDYzNLw8P8M-K5KnIVPFheymV…/view

Úvod > Aktuality > Soutěž o návrh nového Novinkového systému