Složení Studentské rady FF UK v AR 2022/23

Ve středu 9. 11. 2022 proběhla ustavující schůze Studentské rady v místnosti P002. V rámci tohoto zasedání bylo zvoleno nové vedení a rozděleny základní agendy.

Vaši studentští radní pro AR 2022/23 jsou:

Viktorija Ljubovenko – předsedkyně (bc. mezikulturní komunikace – angličtina/ruština)
Miloš Hrůza – místopředseda (bc. historie)
Matěj Pejša – hospodář (bc. sociologie)
Jakub Gogela – tajemník (bc. politologie)

Isabela Doláková – radní (bc. sociologie)
Ladislav Dostál – radní (bc. etnologie a kulturní antropologie)
Matyáš Hatcher – radní (bc. historie – evropská studia)
Barbora Haulíková – radní (bc. politologie)
Eliška Charvátová – radní (bc. filozofie)
Matyáš Kreuzzieger – radní (bc. politologie)
Markéta Prošková – radní (bc. historie)
Matěj Mikuláš Suchan – radní (bc. anglistika – amerikanistika)

 

Martin Lundák – řídící revizní komisař (Ph.D. historie – české dějiny)
Pavel Petric – revizní komisař (Ph.D. historie – české dějiny)
Mariana Zavadil – revizní komisařka (bc. český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání)

Úvod > Aktuality > Složení Studentské rady FF UK v AR 2022/23