Poradní orgány

Studentská rada může pro jednotlivé agendy zřizovat poradní orgány (komise a pracovní skupiny), které sice nemají rozhodující kompetence, mají však na starosti organizaci či přípravu klíčových akcí a materiálů, které Studentská rada pořádá, resp. připravuje. Členy těchto pracovních skupin mohou být i externí spolupracovníci Studentské rady.

V tomto funkčním období Studentská rada zřídila Palachovskou pracovní skupinu, Plesovou pracovní skupinu, Skupinu pro studentského ombudsmana a Pracovní skupinu pro novinkový systém.

Palachovská pracovní skupina

Palachovská pracovní skupina má za úkol přípravu a organizaci vzpomínkových akcí k výročí sebeupálení Jana Palacha. Členy této pracovní skupiny jsou: Vacláv Vidím (vedoucí), Veronika Illášová, Kateřina Časarová, Barbora Truksová, Martin Jelínek a Marta Harasimowicz (externí člen).

Plesová pracovní skupina

Tato pracovní skupina má na starosti organizaci a přípravu Reprezentačního plesu FF UK. Jejími členy jsou: Martin Lundák (vedoucí), Bronislav Poul, Magdaléna Vlasáková, Kateřina Časarová, Michal Kubelka a David Pavlorek.

Skupina pro studentského ombudsmana

Jejími členy jsou: Anna Kolářová (vedoucí), Magdaléna Filková (Charlie), Anna Kolářová (FFABULA), Tereza Kuglerová (BOK), Martin Lundák a David Pavlorek.

Pracovní skupina pro novinkový systém

Jejími členy jsou: David Pavlorek (vedoucí), Martin Lundák, Kajetán Holeček a Alžběta Kálalová (externí člen).

Úvod > Studentská rada > Poradní orgány