Poradní orgány

Studentská rada může pro jednotlivé agendy zřizovat poradní orgány (komise a pracovní skupiny), které sice nemají rozhodující kompetence, mají však na starosti organizaci či přípravu klíčových akcí a materiálů, které Studentská rada pořádá, resp. připravuje. Členy těchto pracovních skupin mohou být i externí spolupracovníci Studentské rady.

V tomto funkčním období Studentská rada zřídila Palachovskou pracovní skupinu, Plesovou pracovní skupinu, Skupinu pro studentského ombudsmana, Pracovní skupinu pro novinkový systém a PR pracovní skupinu (Propagační).

Palachovská pracovní skupina

Palachovská pracovní skupina má za úkol přípravu a organizaci vzpomínkových akcí k výročí sebeupálení Jana Palacha. Členy této pracovní skupiny jsou: Martin Jelínek (vedoucí), Veronika Illášová, Jakub Sova, Katarzyna Stonawska, Barbora Truksová a Marta Harasimowicz (externí členka).

Plesová pracovní skupina

Tato pracovní skupina má na starosti organizaci a přípravu Reprezentačního plesu FF UK. Jejími členy jsou: Martin Lundák (vedoucí), Michal Kubelka, Bronislav Poul a Kateřina Žádníková.

Skupina pro studentského ombudsmana

Jejími členy jsou: David Pavlorek vedoucí), Anna Kolářová (FFABULA), Tereza Kuglerová (BOK), Martin Lundák, David Mařák (Charlie), Jakub Sova a Katarzyna Stonawska.

Pracovní skupina pro novinkový systém

Jejími členy jsou: David Pavlorek (vedoucí), Kajetán Holeček, Martin Lundák, Jakub Vozáb a Alžběta Kálalová (externí členka).

PR pracovní skupina

Jejími členy jsou: Barbora Truksová (vedoucí), Kateřina Časarová, Michal Kubelka, Jakub Vozáb a Kateřina Žádníková.

Úvod > Studentská rada > Poradní orgány