Soutěž o návrh nového Novinkového systému

Studentská rada FF UK vyhlašuje soutěž na návrh internetových stránek Novinkového systému Studentské rady FF UK. Autor vítězného návrhu obdrží 40 000 Kč, po vzájemné dohodě může být tato částka navýšena. Uzávěrka pro podání návrhů je 31. 1. 2018. Návrhy zasílejte prostřednictvím emailové adresy sr@ff.cuni.cz.

Novinkový systém slouží jako databáze členů, multifunkční mailinglist a informační portál s aktualitami o dění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Aktuální podobu novinkového systému si můžete prohlédnout zde: http://sml.strada.ff.cuni.cz/.

Podrobné podmínky soutěže naleznete zde:
https://drive.google.com/…/1ZxDYzNLw8P8M-K5KnIVPFheymV…/view
Výsledky voleb do SR v rámci spolkového kolegia

V rámci spolkového kolegia do Studentské rady volilo celkem 9 spolků. Do Studentské rady byli zvoleni:

Bronislav Poul, 5. roč. Bc. Etnologie … 8 hlasů
Kateřina Žádníková, 1. roč. Bc. Český jazyk a literatura-Norská studia … 8 hlasů
Veronika Chlumská, 3. roč. Bc. Veřejná správa a spisová služba … 8 hlasů
Jakub Sova, 2. roč. Bc. Filosofie … 8 hlasů
Jakub Vozáb, 3. roč. NMgr. Etnologie-Studia nových médií … 8 hlasů

Dovolujeme si připomenout také výsledky voleb v rámci valné hromady: http://strada.ff.cuni.cz/?p=414. Nově zvolené Studentské radě gratulujeme a přejeme mnoho sil do další práce!
Výsledky voleb do Studentské rady FF UK

Dne 25. října 2017 na valné hromadě Studentského fondu FF UK, z. s., proběhly volby do Studentské rady FF UK.

Do Studentské rady byli zvoleni:

1. Martin Lundák, 3. roč. NMgr. Historie – české dějiny v evropském kontextu … 49 hlasů
2. Kateřina Časarová, 3. roč. Bc. Český jazyk a literatura … 44 hlasů
3. Martin Jelínek, 3. roč. Bc. Historie … 44 hlasů
4. Kajetán Holeček, 1. roč. NMgr. Hebraistika, 3. roč. Bc. Historie … 42 hlasů
5. Katarzyna Stonawska, 1. roč. Bc. Logika … 37 hlasů
6. Barbora Truksová, 4, roč. NMgr. Etnologie … 34 hlasů
7. Michal Kubelka, 2. roč. Bc. Filosofie … 28 hlasů
———————————-
Do Studentské rady nebyli zvoleni:

8. Petr Vondráček, 1. roč. Bc. Historie-evropská studia-Politologie … 27 hlasů
9. Kateřina Žádníková, 1. roč. Bc. Český jazyk a literatura-Norská studia … 26 hlasů
10. Bronislav Poul, 5. roč. Bc. Etnologie … 24 hlasů
11. Jan Dlouhý, 1. roč. Bc. Politologie … 19 hlasů
———————————-
Do revizní komise byli zvoleni:

1. David Pavlorek, 1. roč. komb. Bc. Archivnictví a PVH … 36 hlasů
2. Veronika Illášová, 5. roč. Bc. Veřejná správa a spisová služba … 35 hlasů
3. Jiří Pilip, absolvent Mgr. Historie …. 32 hlasů
———————————-
Do revizní komise nebyli zvoleni:

4. Vlastimil Křišťan, 5. roč. NMgr. Historie – obecné dějiny … 26 hlasů
5. Jakub Vozáb, 3. roč. NMgr. Etnologie-Studia nových médií … 24 hlasů

 

Za správnost

volební komise ve složení Veronika Chlumská, Hedvika Klímová a Cyril Mrázek.
Volby do Studentské rady 25. 10. 2017

Přijďte na valnou hromadu Studentského fondu FF UK, z. s., která se bude konat ve středu 25. října 2017 od 16:00 v aule hlavní budovy FF UK (místnost č. 131).

BUDE SE VOLIT NOVÁ STUDENTSKÁ RADA FF UK!

Na čas valné hromady je vyhlášeno děkanské volno, takže budeme rádi, když věnujete několik drahocenných chvil této organizaci, která se dlouhodobě snaží pomáhat studentům, podporuje studentské spolky, připravuje či zprostředkovává různé kulturní zážitky a celkově se snaží zlepšovat podmínky studia a bytí na FF UK.

Kandidatura do Studentské rady se podává především na místě. Kandidovat je nicméně možné i v nepřítomnosti, instrukce k takové kandidatuře naleznete uvedeny níže.

Vyhlášení výsledků voleb bude zveřejněno prostřednictvím nástěnek, webových stránek, informačního mailu Novinkového systému a oficiálních profilů Studentské rady na sociálních sítích.

Velice bychom vás tímto chtěli požádat o účast na tomto shromáždění. Vaše účast zde je pro nás mimořádně důležitá, neboť ovlivní fungování Studentské rady a tedy i studentské dění na fakultě na celý rok.

Volit i kandidovat má právo každý student naší fakulty. Budeme vám tedy velice vděční, pokud přijdete a využijete tak tuto příležitost jako jednu z významných možností, jak se aktivně podílet na správě naší akademické obce. Volit se bude také tříčlenný kontrolní orgán Studentské rady, tj. revizní komise, kam mohou kandidovat také absolventi FF UK.

Pokud byste nicméně měli zájem kandidovat do Studentské rady FF UK v nepřítomnosti, pak je třeba zaslat na adresu sr@ff.cuni.cz svoji žádost o kandidaturu, ve které uvedete své jméno, datum narození, místo trvalého bydliště, dále pak ročník, formu (Bc./Nmgr./Mgr./Ph.D.) a obor svého studia na FF UK. K této žádosti můžete připojit i svoji fotografii a svůj program v maximálním rozsahu 1 800 znaků včetně mezer; v takovém případě v rámci prezentace kandidátů bude přečten zaslaný volební program a zajištěna prezentace fotografie.

Přihlásit se můžete také na facebookovou událost k těmto volbám: https://www.facebook.com/events/355447038242886/.

Budeme se na vás těšit!

Vaše Studentská rada FF UK
Lekce FAUST neboli FAkultní Uvítání STudentů

Neoficiální, médii a papaláši nevyhledávané, za to ale mnohem zábavnější uvedení do akademické obce. V tomto „orientačním běhu“ po budovách FF nejenom poznáte svoje nové spolužáky, ale také hned zpočátku studia odhalíte tajemství a skrytá zákoutí jednotlivých budov a získáte mnoho informací, které vám pomohou ve vysokoškolském (a konkrétně filozofickém) víru událostí. Budete čelit úkolům, o kterých se vám dosud ani nesnilo, se kterými však od nynějška budete konfrontováni téměř denně. Také se setkáte s členy Studentské rady, studentskými senátory a dalšími staršími spolužáky, kteří Vás budou celou lekcí provázet, a nakonec vás pasují na studenty FF UK.
Zakončení v blíže nespecifikovaném pražském podniku.

Více informací zde:

O FAUSTovi
Nové stránky Studentské rady

Už to chtělo změnu a tak zde máme nové stránky.

Stránky jsou stále ve výstavbě, ale pokud máte nějaký dotaz, či připomínku co by zde nemělo chybět ozvěte se nám.