try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Spolupráce SR s ústavy a katedrami FF UK

Studentská rada se snaží podněcovat všestrannou činnost studentů této fakulty ve studijní, kulturní a společenské oblasti.

Našim cílem je mimo jiné co nejefektivnější propagace studentských aktivit, které probíhají mezi studenty a vyučujícími naší fakulty.
Nabídli jsme proto spolupráci ústavům a katedrám FF UK, která by mohla přispět k interdisciplinární výměně důležitých informací.

Dohodli jsme se zatím se šesti ústavy a jednou katedrou, že budeme propagovat všechny zajímavé projekty, které budou určeny studentům různých oborů.

Kromě mediální propagace (novinkový systém SR, prostor na nástěnkách a webových stránkách SR) rádi pomůžeme také organizačně.