try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK
 

Pozvánka na 3. schůzi Studentské rady FF UK

3. schůze SR ve funkčním období 2013/14 se koná v úterý 3. prosince 2013 od 19.00 v místnosti SR (č. 2 na hlavní budově FF UK).

 Program schůze:

 1. Úvod

 - schválení programu

- schválení zápisu z 2. schůze SR 12.11.2013

- stanovení termínu další schůze

2. Zprávy pracovních skupin

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze 19. a 20.11.2013

SLV4ecf06_153622_1240574.jpg

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v úterý 19. listopadu v Celetné 20 a ve středu 20. listopadu na hlavní budově FF UK vždy od 10 do 17 hod. proběhnou volby do Akademického senátu UK.

Vyčleněný prostor naproti vrátnicím nebudete moci minout, samotná volba Vám zabere nanejvýše 3 minuty zdržení cestou z výuky či naopak na ni.

Pozvánka na 2. schůzi Studentské rady FF UK

2. schůze SR ve funkčním období 2013/14 se koná v úterý 12. listopadu 2013 od 19.00 v místnosti SR (č. 2 na hlavní budově FF UK).

Program schůze:

1. Úvod

- schválení programu

- zchválení zápisu z ustavující schůze 30.10.2013

- stanovení termínu další schůze

2. Ustavení poradních orgánů

Výsledky voleb do Studentské rady FF UK

Na valnou hromadu přišlo 91 studentů FF UK. Byly přijaty nové stanovy se zapracováním jedné připomínky a také jednací řád. Viz http://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/488/

U voleb do Studentské rady bylo odevzdáno celkem 72 hlasovacích lístků, z toho všechny platné.

Do Studentské rady byli zvoleni:

1. Jakub Vozáb, 3.roč. Bc. ETN 66 hlasů
2. Alžběta Kálalová, 3.roč. Bc. HIS 64 hlasů
3. Marek Brčák, 1.roč. Doc. HIS (ÚČD) 61 hlasů
4. David Pavlorek, 1.r.Doc.FIL,1.r.Doc.HIS(ÚHSD) 57 hlasů
5. Eva Marková, 1.roč. NMgr. KOM 56 hlasů
6. Adéla Nedvědová, 2.roč. Bc. ETN 56 hlasů

Volby do Studentské rady FF UK

volby.jpg

http://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/488/

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tímto vás zveme na valnou hromadu Studentského fondu FF UK, o. s., která se koná ve středu 23. října 2013 od 16:00 v aule hlavní budovy FF UK. Na dobu jejího konání je vyhlášeno děkanské volno.

Končící Studentská rada vám zde bude prezentovat činnost za uplynulý rok a poté je na programu projednání některých změn ve stanovách.

Lekce FAUST aneb FAkultní Uvítání STudentů

faust.jpg

http://sml.strada.ff.cuni.cz/novinka/477/
Neoficiální, zato ale mnohem zábavnější uvedení do akademické obce. V tomto „nejen orientačním běhu po budovách FF“ poznáte svoje nové spolužáky, ale také hned na začátku studia odhalíte tajemství a skrytá zákoutí jednotlivých budov a získáte mnoho užitečných informací, které vám pomohou v následujících dnech. Budete čelit úkolům, o kterých se vám dosud ani nesnilo, ale s kterými od nynějška budete konfrontováni téměř dennodenně.

FF UK bude mít děkanku

asff zvolil dekanku.jpg

V čele Filozofické fakulty UK bude poprvé za její dlouhou historii stát žena. Akademický senát FF UK dne 10. října 2013 zvolil doc. Mirjam Friedovou za kandidátku na funkci děkana FF UK na funkční období 2014-2017. O jejím jmenování definitivně rozhodne rektor.
http://www.ff.cuni.cz/FF-9637.html

EVALUACE

EvaluaceLS13_banner_vetsi.jpg

Pojďte s námi zhodnotit uplynulý semestr. Vše potřebné na http://www.ff.cuni.cz/FF-8334.html.

Noc univerzit

Akademická noc: přednášky, debaty, kapely, divadlo a spostu dalšího! Přijďte 25. 4. od 17:00 na FF UK, doprovodný program se koná i na FAMU a FSV.

Výjimečný host v Polském institutu

Polský institut v Praze ve spolupráci s Člověkem v tísni zve na besedu s výjimečným hostem: Agnieszkou Romaszewskou-Guzy, ředitelkou televize BELSAT - vysílající z Polska stanici, jejímž cílem je podpora demokracie v Bělorusku a Petruškou Šustrovou. Besedě bude předcházet projekce dvou dokumentů vyrobených Belsatem. Akce se koná 20.3.2013 od 17:30.

Syndikovat obsah