try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK
 

Vzpomínkové akce u příležitosti 46. výročí sebeupálení Jana Palacha

TISKOVÁ ZPRÁVA UNIVEZITY KARLOVY V PRAZE:

Praha 7. ledna 2015 – Stejně jako každý rok si i letos Univerzita Karlova připomíná výročí sebeupálení studenta Jana Palacha. V pátek 16. ledna to bude na den přesně 46 let.  Celý týden proto budou na Filozofické fakultě UK probíhat vzpomínkové akce, letos na téma Obrazy Jana Palacha v umění.

Usnesení Studentské rady FF UK ze dne 7. ledna 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s ohledem na aktuální situaci na FF UK ohledně financování a pracovněprávních změn u řady akademických pracovníků přijala Studentská rada FF UK na svém 3. zasedání ve funkčním období 2014/15 dne 7. ledna 2015 poměrem hlasů 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel následující usnesení:

Pozvánka na 3. schůzi SR 7. 1. 2014 od 19:00

3. schůze SR ve funkčním období 2014/15 se koná ve středu 7. ledna 2015 od 19.00 v místnosti SR (č. 2 na hlavní budově FF UK).

Program schůze:

1. Úvod

a) schválení programu

b) schválení zápisu z 2. schůze SR 3.12.2014

c) termín další schůze

d) termín schůze pracovní skupiny věnující se dokumentaci

e) svolání spolkového kolegia

Sametový happening 27. 11. 2014

Přijďte s námi ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 18:00 do Knihovny Jana Palacha na hlavní budově FF UK oslavit narozeniny!

To, čemu dnes říkáme Studentská rada, vzniklo 27. listopadu 1989. Proto bychom chtěli touto akcí vzdát hold nejen sametovému listopadu, ale také si připomenout dějiny studentského hnutí na fakultě

Co vás čeká?

Výsledky doplňovacích voleb do SR na spolkovém kolegiu

V souladu s novými stanovami se 4. listopadu 2014 konalo spolkové kolegium sdružující jednotlivé studentské spolky působící na fakultě, které volilo 5 členů Studentské rady FF UK. Po dobu dalších tří dnů (6. - 7. listopadu 2014) pak bylo možné volit do uzamčené urny v konzultačních hodinách Studentské rady.

Těchto voleb do Studentské rady se zúčastnilo celkem 12 z 23 oprávněných spolků.

Do Studentské rady byli zvoleni: