try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Quo vadis, FF UK?

Na této stránce postupně zveřejňujeme odkazy na informace o aktuálním dění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Z AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UK:

Oficiální zápisy ze senátu, ale i z dalších klíčových orgánů fakulty naleznete na hlavní stránce fakulty v sekci zápisy. Oficiální stránky senátu jsou pak zde: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat/.

O dění na senátu, potažmo na fakultě také průběžně informují obě studentská senátní uskupení na svých facebookových stránkách:

15 pro fakultu,

Pro Otevřenou FFakultu 2014.

STUDENTSKÉ SPOLKY A INICIATY:

Jako další informační zdroj mohou složit informace od studentských spolků a iniciativ. Odkazujeme na pro tyto účely speciálně vniklý web skupiny studentů FF UK: http://studenti-ffuk.netstranky.cz/.

Z MÉDIÍ:

"Otevřená fakulta", A2larm, 23.3.2015, autor: Štěpán Kubalík.

"Dalších pět let", respekt.ihned.cz, 8.3.2015, autor: Ivana Svobodová.

"Malé obory budou žít. Chládek pošle miliony", Deník.cz, 24.2.2015, autor: Kateřina Perknerová.

"Pro úspěch prostě riskujte, říká proděkan budoucích filozofů", Metro.cz, 23.2.2015.

Rozhovor s děkankou FF UK: "Filosofové nejsou příživníci", Lidové noviny, 10.2.2015, autor: Barbora Cihelková.

"Fakulta hýbe obory: romisté 'míří do Evropy'", Lidové noviny, 3.1.2015, autor: Martin Rychlík.

"Vedoucí kateder na FF UK JSOU nuceni snižovat platy akademických pracovníků", Britské listy, 22.12.2014, autor: Štěpán Pavlík.

"Na Univerzitě Karlově nedošlo k žádným změnám předpisů ani mzdových kategorií", Britské listy, 22.12.2014, autor: Jiří Štípek.

"Redukční kůra na Fakultě Jana Palacha aneb 'Implementace novely Vnitřního mzdového předpisu UK'", Britské listy, 22.12.2014, autor: Josef Švéda.

Z DISKUZNÍCH BLOGŮ:

Michal Stehlík, emeritní děkan FF UK, "Filosofie v kleštích technokratů", 3.3.2015.

Tomáš Zima, rektor UK, "Odpovědnost za problémy Filozofické fakulty nelze svádět na novelu univerzitního předpisu", 27.2.2015.

Ilja Lemeškin, docent slavistiky na FF UK, "Vysoké mučení a mlčení pražské", 24.2.2015.

PETICE:

Odpověď děkanky FF UK na petici proti propuštění PhDr. J. Skupnika, Ph.D., 12.3.2015.

Petrice proti propuštění Doc. PhDr. Martina Soukupa, Ph.D., a PhDr. Jaroslava Skupnika, Ph.D. z ÚETN FF UK.

Nesouhlas s propuštěním PhDr. Věry Lendělové CSc. z ÚVES FF UK, 22.1.2015.

Žádost o komplexní stanovisko k rozpočtové situaci a jejímu řešení, 16.12.2014.

OSTATNÍ:

Rrozpočet fakulty pro rok 2015 schválený Akademickým senátem FF UK dne 9.4.2015: 1) Text. 2) Tabulková část. 3) Celkový rozpis. 4) Rozpis prostředků PRVOUK/VVZ. 5) Rozpis stipendijního fondu.

Prezentace tajemníka F. Malého k hospodaření fakulty, 12.3.2015. - Přílohy: vývoj stipendijního fondu v letech 2013-2015; rozpis prostředků na některé položky; metodický materiál k platovým třídám.

Setkání děkanky s akademickou obcí FF UK, 22.1.2015.

Pořadí základních součástí FF UK podle počtu bodů získaných v RIV (tabulka z původní verze prezentace děkanky před akademickou obcí FF UK), 22.1.2015.

Usnesení Studentské rady FF UK ze dne 7.1.2015.