try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Vyjádření k plesu FF UK 2014

Vážení hosté plesu,

jsme rádi za Vaši zpětnou vazbu, včetně té negativní. Rádi bychom se ve stručnosti vyjádřili k některým nejčastějším připomínkám a omluvili se všem, kteří si ples i z důvodů celé řady organizačních problémů příliš neužili.

Asi nejzávažnější výtka se týká nedostatečného zajištění cateringu, šaten a sociálních zařízení s ohledem na počet návštěvníků akce. Pokud jde o naše propočty, vycházeli jsme z údajů dodaných pronajímatelem prostor o jejich kapacitě, a bylo nám řečeno, že by měla dostačovat pro jeden tisíc osob, přičemž na plese bylo přítomno přibližně 800 lidí. Nicméně je pravdou, že jsme ve spolupráci se studentským klubem K4, zajišťujícím občerstvení, zjevně podcenili kapacity oněch dvou barů.

Pokud se jedná o taneční parket, bylo nám již v průběhu plně rozjeté přípravy plesu sděleno ze strany pronajímatele, že parket Dvorany Rudolfina není možné využívat k tanci. S ohledem na časovou tíseň již však nebylo z naší strany možné akci rušit či přesouvat jinam, a byli jsme proto nuceni zajistit taneční prostor alternativně a přes parket položit taneční povrch baletizol. Tomuto povrchu nicméně škodí jehlové podpatky, což je důvod, proč jsme dámy na poslední chvíli vyzývali, aby zvážily, zda přijdou právě v této obuvi.

Stejně tak se omlouváme i za celou řadu dalších organizačních obtíží, které Vám ples mohly znepříjemnit. Zároveň jsme plně k dispozici dalším Vašim podnětům i stížnostem, přičemž Vás tímto chceme pozvat na schůzi Studentské rady FF UK, která se bude konat v úterý 4. března 2014 od 19:00 a kde bude jako první bod zařazeno zhodnocení plesu.

Prosíme tedy ještě jednou za prominutí všechny ty, jimž ples nenaplnil jejich očekávání.

Vaše Studentská rada