try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Spolek všeslovanské vzájemnosti


Zimní škola

Blog ze Záhřebu

Běloruská sekce

Pozvánka na předvánoční setkání Spolku všeslovanské vzájemnosti.


Spolek všeslovanské vzájemnosti sdružuje studenty a odpornou veřejnost se zájmem o historii a kulturu slovanských národů. Jeho účelem je posílit vazby mezi kolegy ze slovanského badatelského okrohu, vzájemný dialog i trans-oborovou spolupráci. Cílem spolku je udržovat kontakty s mezinárodními kolegy a také pořádat exkurze a setkání se slovanskou tematikou. Dalšími ambicemi SVV je usnadnění přístupu k nejnovější odborné literatuře z této oblasti studentům FF UK, zpřístupňování odborných studentských prací, stejně jako zprostředkovávání informací o akcích a konferencích.

V případě zájmu kontaktujte SVV na mailu slovanskavzajemnost@seznam.cz

 

Pokud jste zavítali na naše stránky, rádi bychom Vás informovali o probíhajícím potávkovém řízení ve studentském klubu K4 v Celetné, které náš spolek rovněž sleduje. Více informací na http://strada.ff.cuni.cz/node/1345