try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Feministická společnost UK

Feministická společnost Univerzity Karlovy je akademický spolek, který slučuje feministicky smýšlející studentky, studenty a vyučující Univerzity Karlovy. Za cíl si ustavila rozvoj ve třech oblastech: (1) v rámci spolku se FEM UK snaží vytvořit přátelské a akademicky podnětné místo pro všechny, jež genderová tematika zajímá. Pořádáme čtení teorie, promítáme filmy, diskutujeme, trávíme společně volný čas. (2) V rámci akademické obce UK si Společnost klade za cíl zvýšit povědomí o cílech feminismu a o přítomné diskriminaci. Dále pořádá přednášky pro členky a členy akademické obce UK. (3) Pro veřejnost Společnost pořádá kulturní akce a snaží se o osvětu, týkající se diskriminace v naší společnosti a současných postojů feminismu.

http://femuk.weebly.com/

https://www.facebook.com/femuk