try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Pražský religionistický spolek

Jedná se o studentský spolek, který vznikl 17.11.2010 z iniciativy studentů religionistiky
Ústavu filosofie a religionistiky (ÚFaR) na FF UK. V současnosti má 49 členů. Členský
příspěvek je určen na 50,- Kč za rok. Jako volné uskupení se PRS zaměřuje na podporu
akademického a společenského života na ÚFARu i mimo něj. Je otevřen religionistům
z ostatních pracovišť UK (ETF, HTF) i všem studentským „přátelům a příznivcům“
religionistiky, kteří projeví zájem. Má ambici stát se společnou platformou religionistů
v Praze a místem setkávání zajímavých lidi.

https://www.facebook.com/prazsky.religionisticky.spolek