try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Studentské konzultační skupiny SR

Podle Stanov Studentského fondu FF UK (SF) v rámci SF funguje institut tzv. SKS, které představují
samostatně organizované studentské spolky složené z členů SF, jejichž činnost zaštiťuje SF.
Jejich vytvoření a vnitřní strukturu schvaluje SR, která zároveň vykonává svůj dohled
nad jejich činností.

Aktuálně je takovýchto skupin 11:

Feministická společnost UK (FEM UK)

Filosofický intelektuální klub (FIK)

Pro AKtivní ETnologii (PAKET)

Pražský religionistický spolek (PRS)

Psychologie - Studentská iniciativa (Ψ)

Salsa4Water Prague

Sdružení pro Prahu literární, o. s.

Spolek všeslovanské vzájemnosti (SVV)

Studentský kruh České pohanské společnosti

Vzhůru do sklepů! (v současné době má pozastavnou činnost)

Zlatý voči